Poslať FAQ známemu

Vaši priatelia:
Nasledovný text bude odoslaný:
FAQ nájdete na nasledovnej adrese:
http://kb.exohosting.sk/index.php?action=artikel&cat=8&id=145&artlang=sk

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.