Otázky v Autorizované požiadavky

Autorizované požiadavky obsahujú dôležité zmeny týkajúce sa vašich webových stránok. Tieto zmeny môžu tak závažne ovplyvniť chod webových stránok, že je nutné zabezpečiť, aby tieto žiadosti mohli posielať iba majitelia webových stránok.

1

Autorizované požiadavky obsahujú dôležité zmeny týkajúce sa vašich webových stránok. Tieto zmeny môžu tak závažne ovplyvniť chod webových stránok, že je nutné zabezpečiť, aby tieto žiadosti mohli posielať iba majitelia webových stránok.