Informácie o PHP.


Na serveroch su dostupné nasledujúce verziu PHP: 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x, 5.6.x a 7. Verziu PHP si užívateľ vie meniť podľa potreby cez Control Panel.
Chod PHP na hostingu je prevedený v dvoch metódach: suPHP a FastCGI.
Obe metódy majú svoje výhody aj nevýhody. V prospech suPHP hovorí napríklad okamžitá zmena v php.ini. Pre FastCGI je to napríklad možnosť použitia tzv. Opcode cache. K dispozícii je Xcache alebo APC .


Každý zákazník môže editovať nastavenia PHP na svojom hostingu, urobiť je tak mozne cez konfiguračný súbor 'php.ini'. Tento súbor nájdete na FTP v zložke '/conf/'

Verzia Cesta k súboru
5.3 /conf/php53/
5.4 /conf/php54/
5.5 /conf/php55/
5.6 /conf/php56/
7 /conf/php7/

Nastavené parametre sú ešte kontrolované na úrovni systému z dôvodu ochrany stability servera. Konkrétne sa jedna o memory_limit, max_execution_time a max_input_time. Zvyšné parametre je možné meniť podľa potreby. V prípade neodborných zmien v php.iní môže dôjsť k výpadku stránky.


  • Domény zaradené v Multihostingu a domény s Puzzle hostingom môžu mať maximálnu hodnotu memory_limit 300MB. 
  • Počet dostupných PHP procesov, ktoré môže váš web na raz využívať je 15.
  • Počet odoslaných emailov je 500 správ za 10 min. Ak prekročíte tento limit, tak bude SMTP automaticky zablokované.

Názov modulu Externý odkaz
ioncubeloader http://www.ioncube.com/USER-GUIDE.pdf
bcmath http://php.net/manual/en/book.bc.php
ctype http://php.net/manual/en/book.ctype.php
curl http://php.net/manual/en/book.curl.php
date http://php.net/manual/en/function.date.php
dbase http://php.net/manual/en/book.dbase.php
dom http://php.net/manual/en/book.dom.php
exif http://php.net/manual/en/book.exif.php
ffmpeg http://ffmpeg.org/ffmpeg.html
fileinfo http://php.net/manual/en/book.fileinfo.php
filter http://php.net/manual/en/book.filter.php
ftp http://php.net/manual/en/book.ftp.php
gd http://php.net/manual/en/book.image.php
geoip http://php.net/manual/en/book.geoip.php
gettext http://php.net/manual/en/book.gettext.php
haru http://php.net/manual/en/book.haru.php
hash http://php.net/manual/en/book.hash.php
html_parse http://pecl.php.net/package/html_parse
http http://php.net/manual/en/book.http.php
iconv http://php.net/manual/en/book.iconv.php
imagick http://php.net/manual/en/book.imagick.php
imap http://php.net/manual/en/book.imap.php
json http://php.net/manual/en/book.json.php
libxml http://php.net/manual/en/book.libxml.php
mailparse http://php.net/manual/en/book.mailparse.php
mbstring http://php.net/manual/en/book.mbstring.php
mcrypt http://php.net/manual/en/book.mcrypt.php
memcache http://php.net/manual/en/book.memcache.php
memcached http://php.net/manual/en/book.memcached.php
mhash http://php.net/manual/en/book.mhash.php
mime_magic http://php.net/manual/en/book.mime-magic.php
mongo http://php.net/manual/en/book.mongo.php
mssql http://php.net/manual/en/book.mssql.php
mysql http://php.net/manual/en/book.mysql.php
mysqli http://php.net/manual/en/book.mysqli.php
openssl http://php.net/manual/en/book.openssl.php
pcre http://php.net/manual/en/book.pcre.php
PDO http://php.net/manual/en/book.pdo.php
pdo_mysql http://php.net/manual/en/ref.pdo-mysql.php
pdo_pgsql http://php.net/manual/en/ref.pdo-pgsql.php
pdo_sqlite http://php.net/manual/en/ref.pdo-sqlite.php
pgsql http://php.net/manual/en/book.pgsql.php
Phar http://php.net/manual/en/book.phar.php
posix http://php.net/manual/en/book.posix.php
ps http://php.net/manual/en/book.ps.php
radius http://php.net/manual/en/book.radius.php
rar http://php.net/manual/en/book.rar.php
Reflection http://php.net/manual/en/book.reflection.php
session http://php.net/manual/en/book.session.php
SimpleXML http://php.net/manual/en/book.simplexml.php
soap http://php.net/manual/en/book.soap.php
sockets http://php.net/manual/en/book.sockets.php
SPL http://php.net/manual/en/book.spl.php
SQLite http://php.net/manual/en/book.sqlite.php
standard http://php.net/manual/en/book.spl.php
stats http://php.net/manual/en/book.stats.php
suhosin http://www.hardened-php.net/suhosin/configuration.html
tidy http://php.net/manual/en/book.tidy.php
tokenizer http://php.net/manual/en/book.tokenizer.php
uploadprogress http://php.net/manual/en/session.upload-progress.php
wddx http://php.net/manual/en/book.wddx.php
xmlreader http://php.net/manual/en/book.xmlreader.php
xmlwriter http://php.net/manual/en/book.xmlwriter.php
xmlrpc http://php.net/manual/en/book.xmlrpc.php
xml http://php.net/manual/en/book.xml.php
xsl http://php.net/manual/en/book.xsl.php
zip http://php.net/manual/en/book.zip.php
zlib http://php.net/manual/en/book.zlib.php
Tagy: hosting, PHP
2016-09-26 14:39 Exo hosting {writeRevision}
Priemerné hodnotenie: 0 (0 Hlasy)

Nemôžete komentovať túto položku

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.