Chcel by som byť vlastníkom domény registrovanej cez Zrýchlenú registráciu. Čo musím pre to urobiť?


  1. Musíte mať pridelený SK-NIC identifikátor. Ten získate podpísaním rámcovej zmluvy s SK-NIC.
    Postup: na stránke www.sk-nic.sk si vygenerujte formulár F1 kde ako registrátora uvediete EXOT-0004. Vygenerovaný dokument je potrebné podpísať, opečiatkovat a priložiť kópiu výpisu z obchodného registra resp. kópiu živnostenského listu. Ak ste FO - nepodnikateľ alebo nemáte pečiatku, podpis je potrebné overiť notárom.
    Dokumenty zašlete na adresu: SK-NIC,  P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4

  2. Po obdržaní SK-NIC identifikátora na stránke www.sk-nic.sk/ vyplníte formulár F6 (Žiadosť o zmenu držiteľa domény), ten si vytlačte a taktiež uložte. Uložený súbor zašlite na support@exohosting.sk vo formáte .pdf. Vytlačenú žiadosť podpíšte a zašlite na SK-NIC. Po obdržaní a spracovaní Vašej aj našej žiadosti  SK-NICom Vám bude doména prevedená na Váš identifikátor.

V prípade, že niekto požiada o prevod domény na seba, prevod bude možný len na osobu / spoločnosť, ktorá bola zadaná  v objednávke. Ak nesedia údaje v identifikátore s údajmi v objednávke, sú dve možnosti:

  1. Doménu je možné previesť len na osobu / spoločnosť, ktorá bola zadaná v pôvodnej objednávke, resp. jej identifikátor.

  2. Osoba / spoločnosť, ktorá doménu objednávala, nám zašle písomný súhlas, v ktorom súhlasí s prevodom domény na nového vlastníka, resp. jeho identifikátor.

 

Tagy: domény, sk, zmena
2016-09-26 14:01 Exo hosting {writeRevision}
Priemerné hodnotenie: 5 (2 Hlasy)

Nemôžete komentovať túto položku

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.