Ako postupovať pri registrácii .sk domény?


Slovenské domény registruje centrálny registrátor - SK-NIC. Držiteľom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá má doručovaciu adresu na území EÚ, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor (EHP), alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).

Pri prevode domény sa jej platnosť predĺži o rok, čiže je nutné pri prevode zaplatiť ročný poplatok za doménu. Doména sa dá registrovať na obdobie až do 10 rokov.

Stavy domény:

  • Zaregistrovaná (1-10 rokov)
  • Vymazávaná - Ochranné obdobie (1-40 dní)
  • Vymazávaná (0-24 hodin)
Tagy: domény, registrácia, sk
2019-03-13 22:29 Exo hosting {writeRevision}
Priemerné hodnotenie: 5 (1 Hlas)

Nemôžete komentovať túto položku

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.