Ako postupovať pri registrácii .sk domény?


Slovenské domény registruje centrálny registrátor - SK-NIC. Môže byť držiteľom právnická, alebo fyzická osoba, ktorá ma doručovaciu adresu na území EÚ, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor, alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu.

Pri prevode domény sa jej platnosť predĺži o rok, čiže je nutné pri prevode zaplatiť ročný poplatok za doménu. Doména sa dá registrovať na obdobie až do 10 rokov. Stavy domény: „registrovaná“ doména (1-10 rokov),  doména „v ochrannom období“ (1-40 dní) a „vymazáva sa“ (0-24 hodin).

Tagy: domény, registracia, sk
2017-09-13 10:27 Exo hosting {writeRevision}
Priemerné hodnotenie: 5 (1 Hlas)

Nemôžete komentovať túto položku

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.