Ako vypnúť magic_quotes_gpc v PHP?


Toto nastavenie platí len pre verzie PHP do 5.3. V novších verziách PHP je táto funkcia odstránená. V prípade, že je táto funkcia zapnutá niektoré CMS hlásia rôzne chyby ako môžeme vidieť na obrázku. Tak isto pri vkladaní článkov v Joomle dochádza k zobrazovaniu neželaných symbolov ako napr '/' a pod.

Joomla error

Pred úpravou konfiguračného súboru 'php.ini' je nutné zistiť akú verziu PHP používame. Túto informáciu vieme vyčítať z Control Panelu, sekcia 'Nastavenia Apache a PHP.'

PHP verzia

V našom prípade používame verziu PHP 5.3. To znamená, že konfiguračný súbor php.ini sa nachádza na FTP v zložke '/conf/php53/'. Súbor si stiahneme z FTP, otvoríme v textovom editore napr. Notepad.

Vyhľadáme položku:

;magic_quotes_gpc = Off

Odkomentujeme nastavenie vymazaním ';'. Výsledok bude vyzerať takto:

magic_quotes_gpc = Off

Súbor uložíme a nahrajeme späť na FTP do rovnakej zložky, z ktorej sme súbor stiahli. V prípade, že používate FastCGI ako je vidieť na obrázku, tak bude nutné ešte reštartovať proces FastCGI. Reštart vykonáme cez Control Panel, sekcia 'Nastavenia Apache a PHP' tlačidlo 'Reštartovať'. Počkáme cca 10min kým sa zmena prejaví.

Tagy: Joomla, PHP, webhosting
2015-09-07 10:41 Exo hosting {writeRevision}
Priemerné hodnotenie: 0 (0 Hlasy)

Nemôžete komentovať túto položku

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.