Internal Server Error - chyba 500


Táto chyba je najčastejšie spôsobená nepovolenou direktívou res. nastaveniami v konfiguračnom súbore .htaccess alebo zlými právami súborov/adresárov. Bližšie informácie o chybe 500 nájdete v error logoch v adresári logs cez FTP.

Nepovolené direktívy v .htaccess sú najčastejšie Options, php_flag, php_value.

Options môžete zakomentovať použitím znaku mriežka alebo ju môžete úplne odstrániť. Toto nastavenie už je nastavené na úrovni Apache servera.

Príklad zakomentovania:

# Options +FollowSymlinks
# Options -Indexes

Nastavenia php_flag a php_value, viete vykonať priamo v konfiguračnom súbore php.ini, ku ktorému máte prístup v adresári conf cez FTP.

Pokiaľ máte nastavené práva súborov alebo adresárov na 777, tak dostanete takisto chybu 500. Odporúčané práva na našich serveroch sú 755 pre adresáre a 644 pre súbory.

Chyba 500 môže nastať aj neodborným zásahom v php súboroch webovej stránky alebo v konfiguračných súboroch. Ak sa na Vašich stránkach objaví chyba 500, zosumarizujte si, aké posledné zmeny ste robili vo vašich súboroch na FTP. V špeciálnych prípadoch chyba 500 môže nastať po inštalácii nekompatibilných modulov (napr. vo Wordpress), vtedy je potrebné problémové moduly odinštalovať, v niektorých prípadoch aj prečistiť cache (Prestashop, OpenCart).

Tagy: php.ini
2019-03-22 12:15 wakro {writeRevision}
Priemerné hodnotenie: 2.5 (4 Hlasy)

Nemôžete komentovať túto položku

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.