Ako zmeniť kontaktné údaje k doméne bez prístupu na kontaktný email?


Ak potrebujete zmeniť kontaktný email k doméne (uvedený vo WHOIS), prihláste sa do Vášho Control Panela a vľavo v menu kliknite na sekciu Kontakty. Vyhľadajte si doménu, u ktorej chcete zmeniť kontaktný email - kliknite na administratívny kontakt (ikona panáčika) na odkaz Zmeniť / Zobraziť:

Upravte emailovú adresu podľa potreby (prípadne ďalšie údaje, ktoré majú byť vo WHOIS zmenené a zmeny uložte. Následne v sekcii Zmeny (vľavo v menu) si pošlite autorizovanú požiadavku Aktualizácia údajov wo whois. Náš systém Vašu žiadosť zaeviduje, následne Vám bude odoslaný email na emailovú adresu, ktorá je uvedená vo WHOIS. Ak ste menili emailovú adresu, tak potvrdenie zmeny príde na pôvodnú aj novú emailovú adresu, túto zmenu je potrebné potvrdiť na oboch adresách.

 

Čo robiť, ak nemáte prístup na emailovú adresu uvedenú vo WHOIS?

 

Ak potrebujete zmeniť kontaktné údaje k doméne a nemôžte túto zmenu potvrdiť cez aktuálny email, ktorý je pri doméne uvedený vo WHOIS (emailová schránka bola zrušená, resp. patrí webmasterovi, ktorý Vám vytvoril web), je potrebné nám zaslať "Žiadosť o zmenu kontaktných údajov vo WHOIS".

Žiadosť môžete poslať:

V žiadosti uveďte všetky zmeny, ktoré sa majú vykonať, napr.:

  • zmena vlastníka, adresy
  • kontaktný email a telefón
  • v prípade firmy IČO

Žiadosť musí byť podpísaná aktuálnym vlastníkom domény a v prípade firmy musí obsahovať aj pečiatku firmy.

Tagy: domeny, kontakty, udaje
2019-04-09 13:17 Marek {writeRevision}
Priemerné hodnotenie: 0 (0 Hlasy)

Nemôžete komentovať túto položku

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.