Ako zmeniť kontaktné údaje k doméne bez prístupu na kontaktný email?


Pokial potrebujete zmeniť kontaktné údaje k doméne a nemôžte túto zmenu potvrdiť cez aktuálny email, ktorý je pri doméne uvedený, je potrebné nám zaslať "Žiadosť o zmenu kontaktných údajov vo WHOIS".

Žiadosť môžete poslať poštou alebo oskenovanú emailom - musí obsahovať nové kontaktné údaje (alebo aspoň novú emailovú adresu), musí byť taktiež podpísaná aktuálnym vlastníkom domény a v prípade firmy musí obsahovať pečiatku firmy.

Žiadosť nám zašlite emailom na adresu support@exohosting.sk alebo poštou na adresu uvedenú na našej kontaktnej stránke.

Tagy: domeny, kontakty, udaje
2019-03-13 21:38 Marek {writeRevision}
Priemerné hodnotenie: 0 (0 Hlasy)

Nemôžete komentovať túto položku

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.