Nastavenie spamových čísel


Prichádzajúce správy sú pred prijatím hodnotené spamovými filtrami a každá správa získa spamové skóre na základe jej vlastností, ako je napríklad obsah správy, adresa odosielateľa, príloha a iné. Čím vyššie spamové skóre správa získa, tým je pravdepodobnejšie, že ide o spam. Získané spam skóre je možné vidieť v hlavičkách správy, konkrétne hlavička X-Spam-Status score.

Nastavením spamových čísel je možné ovplyvniť doručovanie emailov nasledovne:

  1. Spam skóre správy > Spam číslo 1 - ak je správa ohodnotená vyššie ako Spam číslo 1, je odmietnutá
  2. Spam skóre správy < Spam číslo 2 - ak je správa ohodnotená nižšie ako Spam číslo 2, je normálne doručená
  3. Spam skóre správy > Spam číslo 2 - ak je správa ohodnotená vyššie ako Spam číslo 2, je doručená do adresára Spam

* Obsah adresára Spam si môžete pozrieť cez Webmail alebo cez poštového klienta pri použití protokolu IMAP. Pri použití protokolu POP3 sa obsah priečinka Spam automaticky nestiahne.

Odporúčané hodnoty pre spamové čísla sú nasledovné:
Spam číslo 1 = 10
Spam číslo 2 = 8

Správy obsahujúce vírusy alebo ktorých IP adresa odosielacieho servera sa nachádza v niektorom z nami používaných blacklistov, sú odmietnuté bez ohľadu na získané spam skóre.

 

Tagy: e-mail, nastavenia, spam, webhosting
2019-03-14 13:39 Exo hosting {writeRevision}
Priemerné hodnotenie: 0 (0 Hlasy)

Nemôžete komentovať túto položku

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.