I

  • Informácie o PHP.
    Na serveroch su dostupné nasledujúce verziu PHP: 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x, 5.6.x a 7. Verziu PHP si užívateľ vie meniť podľa potreby cez Control Panel.Chod PHP ...
  • Internal Server Error - chyba 500
    Táto chyba je najčastejšie spôsobená nepovolenou direktívou v konfiguračnom súbore .htaccess alebo zlými právami súborov/adresárov. Nepovolené direktívy v .htaccess sú najčastejšie Options, php_flag, php_value. Options môžete ...
  • Inštalácia SSL certifikátu mimo serverov EXO Hosting
    Pokiaľ si naši zákazníci chcú zakúpiť certifikát v EXO Hostingu, ale použiť ho mimo našich serverov, postup je nasledovný. Vyberiete si SSL certifikát z našej ...