Súbory cookie sú nevyhnutné pre plynulý chod našej webstránky a poskytovanie našich služieb. Zároveň používame cookies na zacielenie reklamy a aby ste čo najlepšie vedeli využívať našu internetovú stránku. Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie a možnosti nastavenia vašich preferencií nájdete v rámci našich Podmienok ochrany súkromia. Súhlasíte s používaním cookies a spracovaním súvisiacich osobných údajov?
nevyhnutné cookies - cookies potrebné pre plynulý chod stránky a poskytovanie našich služieb
voliteľné cookies - cookies zabezpečujúce personalizáciu reklám a zber analytických a štatistických dát návštevnosti pre zlepšenie našich služieb
EXO HOSTING
Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

 1. Earlier
 2. 5. júna 2024 bol Exoweb aktualizovaný na verziu 10.146.0, ktorá priniesla nasledujúce zmeny a vylepšenia: Pomoc v menu Odkazy v menu na pomocné stránky sa odteraz otvárajú v novom okne, takže nestane sa, že keď kliknete na nejaký odkaz, tak sa stránka dokumentácie otvorí v tom istom okne ako máte rozpracovanú stránku: Webová stránka Keď si upravujete na webovej stránke texty, tak možnosti zarovnania sa odteraz nachádzajú v rozbaľovacej ponuke: Možnosti poštovného Ak máte viac možností poštovného, tak odteraz budú na stránke pokladne zoradené od najlacnejšieho spôsobu dopravy, po najdrahší. Upozornenie: Tento článok o novinkách vo verzii 10.146.0 je v štádiu spracovania, tzn. buď namiesto tohto oznámenia uvidíte ešte niečo nové navyše alebo ďalšie nové veci budú v ďalšej novej verzii.
 3. 22. mája 2024 bol Exoweb aktualizovaný na verziu 10.145.0, táto verzia umožňuje zrušiť úhradu objednávky v Obchode. Obchod V zozname objednávok ako máte možnosť si aktualizovať stav objednávky, pribudla po novom možnosť zrušiť platbu: Pre viac informácií kliknite na návod Spravovanie objednávok v Obchode.
 4. Pri pohľade na informácie o doméne vo WHOIS ste sa určite stretli s rôznymi stavmi domén, ktoré vás informujú, či doména je v poriadku (v stave ok) alebo je zakázaný jej prevod k inému registrátorovi a podobe. Napríklad na doméne exohosting.sk môžete vidieť, že je v stave ok, čo znamená, že je plne funkčná: WHOIS však pozná množstvo iných stavov, ktoré môžete z času na čas vidieť pri iných doménach, s niektorými ste sa už možno stretli, iné ste zahliadli možno raz v živote a určite sú aj také, ktoré ste nikdy nevideli. Predtým, než si jednotlivé stavy domén vysvetlíme, najprv si musíme ujasniť niekoľko pojmov, aby popis jednotlivých stavov domén vám dával väčší zmysel: Registrujúci, vlastník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá si chce zakúpiť alebo si zakúpila doménu Registrátor: sprostredkujúci subjekt, ktorý registrujúcemu (vlastníkovi) zabezpečí registráciu domény (napr. EXO TECHNOLOGIES) Metaregister: sprostredkujúci subjekt, ktorý spravuje doménu, ak Registrátor nemá priamy prístup do Registra domény (napr. CentralNic Reseller) Správca: subjekt, ktorý v Registri spravuje doménovú koncovku (napr. SK-NIC, EURid) Register: virtuálne miesto, kde je vaša doména vedená Správcom domény V nasledujúcej tabuľke si môžete prečítať popis stavov domén EPP (Extensible Provisioning Protocol), pričom berte na vedomie, že niektoré popisy sú prispôsobené politike správy domén pod spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES. Iní registrátori si môžu uplatňovať iné, podobné alebo aj rovnaké podmienky, záleží od každého konkrétneho registrátora. Jednotlivé stavy sú usporiadané abecedne. Zároveň majte na pamäti, že existujú dva typy stavových kódov EPP: kódy klienta a servera. Stavové kódy klientov nastavujú registrátori a metaregistrátori. Niektorí registrátori (a metaregistrátori) automaticky nastavia určité stavové kódy pri registrácii domény alebo pri prevode k inému registrátorovi, iní tak urobia, keď ich o to požiadate. Stavové kódy servera sú nastavené registrami a majú prednosť pred kódmi klientov. EPP stav Popis Čo treba spraviť? addPeriod Obdobie ochrannej lehoty, ktorá sa poskytuje po prvej registrácii domény. Ak sa doména počas tohto obdobia zruší, je možné vrátiť registračný poplatok. Tento stav nemusíte vo WHOIS pri bežných koncovkách vôbec postrehnúť, skôr sa týka niektorých národných koncoviek, kde správca posudzuje oprávnenosť registrácie daným subjektom. Ide o informatívny stav nastavený na prvých niekoľko dní registrácie vašej domény - pozor každý metaregister alebo správca si uplatňuje vlastné pravidlá a toto obdobie môže úplne ignorovať. Inak je doména v poriadku a nevyžadujú sa žiadne iné akcie. autoRenewPeriod Odklad predĺženia platnosti domény, ktoré sa poskytuje po uplynutí obdobia registrácie domény. Ide o obdobie, počas ktorého sa čaká na platbu za predĺženie domény. Ak ste poplatok za predĺženie doteraz neuhradili, odporúčame ho zrealizovať čo najskôr, aby ste sa vyhli neskorším problémom s obnovovaním domény. Záleží na konkrétnom metaregistri, či si toto obdobie uplatňuje, niektorí pridávajú aj mesiac po ukončení platnosti domény, iní si tento stav neuplatňujú a doménu hneď deaktivujú (záleží od koncovky a pravidiel správcu). clientDeleteProhibited Tento stav môže nastaviť váš registrátor a informuje register vašej domény, aby odmietol žiadosti o odstránenie domény. Stav znamená, že nie je možné odstrániť registráciu domény, čo môže zabrániť neoprávnenému vymazaniu v dôsledku krádeže alebo podvodu. Ak chcete odstrániť svoju doménu, musíte najskôr kontaktovať svojho registrátora a požiadať ho o odstránenie tohto stavového kódu. clientHold Tento stav môže nastaviť váš registrátor a informuje register vašej domény, aby neaktivoval vašu doménu v DNS. Ide o stav, ktorý sa zvyčajne nastavuje počas právnych sporov, prípadne nevykonanej úhrady na ďalšie obdobie alebo keď je doména pripravená na vymazanie. Kontaktujte svojho registrátora pre viac informácií. clientRenewProhibited Tento stav môže nastaviť váš registrátor a informuje register domény, aby odmietol žiadosti o obnovenie domény. Ide o nezvyčajný stav, ktorého nastavenie má dôvod len vo výnimočných prípadoch, napr. počas právnych sporov, prípadne keď je doména predmetom vymazania. Kontaktujte svojho registrátora pre viac informácií, ak ide o vašu doménu, ktorú si prajete predĺžiť. clientTransferProhibited Tento stav môže nastaviť váš registrátor a informuje register vašej domény, aby odmietol žiadosti o prevod domény od vášho aktuálneho registrátora k inému. Tento stav majú taktiež nastavený generické domény, ktoré sú registrované napr. v systéme metaregistra SubReg a nedošlo u nich k predĺženiu na ďalšie obdobie. Počas tohto stavu nie je možné previesť doménu k inému registrátorovi, čo pomôže zabrániť neoprávneným prevodom v dôsledku krádeže alebo podvodu. Ak chcete previesť svoju doménu, musíte najskôr kontaktovať svojho registrátora a požiadať ho o odstránenie tohto stavového kódu. Ak ide o generickú doménu, ktorá je registrovaná v metaregistri SubReg, je veľmi pravdepodobné, že nebol uhradený poplatok na ďalšie obdobie a bude nutné najprv uhradiť poplatok za predĺženie platnosti domény. Tento stav môžete vo WHOIS vidieť spolu so stavom clientUpdateProhibited. clientUpdateProhibited Tento stav môže nastaviť váš registrátor a informuje register vašej domény, aby odmietol žiadosti o aktualizáciu domény. Počas tohto stavu nie je možné aktualizovať WHOIS informácie domény, čo môže pomôcť zabrániť neoprávneným aktualizáciám napríklad v dôsledku podvodu. Ak chcete aktualizovať informácie svojej domény, musíte najprv kontaktovať svojho registrátora a požiadať ho o odstránenie tohto stavového kódu. Tento stav môžete vo WHOIS vidieť spolu so stavom clientTransferProhibited. Expired Platnosť domény bola ukončená. Tento stav môžete vidieť často napr. pri .CZ doménach, keď nebol uhradený poplatok na ďalšie obdobie. Doména ešte nemusí byť stratená, ale ak ste doteraz neuhradili vystavenú predfaktúru na predĺženie platnosti domény, uhraďte ju čo najskôr alebo kontaktujte svojho registrátora pre viac informácií. inactive Doména nemá priradené žiadne menné servery a negeneruje žiadne DNS záznamy. Keď nie sú delegované žiadne menné servery domény, tak webová stránka na takejto doméne sa javí ako keby vôbec neexistovala. Tento stav sa môže vyskytnúť pri registrácii niektorých zahraničných domén. Kontaktujte registrátora vašej domény s požiadavkou kontroly nastavenia menných serverov. ok Štandardný stav domény, ktorý informuje, že doména je v poriadku a nečaká sa na žiadne akcie (zmeny). Nemusíte robiť nič, doména je plne funkčná, neuplatňujú sa žiadne obmedzenia, takže ak chcete, môžete si aktualizovať informácie vo WHOIS alebo si ju preregistrovať k inému registrátorovi. pendingCreate Informatívny stav, žiadosť o vytvorenie vašej domény bola prijatá a spracováva sa. S týmto stavom sa obyčajne nestretnete, ale ak áno, tak správca domény pravdepodobne požaduje od registrujúceho nejaké dodatočné údaje - mali by ste kontaktovať vášho registrátora domény pre poskytnutie viac informácií. pendingDelete Platnosť domény bola definitívne ukončená a čaká sa na jej zmazanie z registra. Po jej zmazaní bude možné ju opäť zaregistrovať ako novú doménu. Tento stav však môžete vidieť v kombinácii aj s inými stavmi, najčastejšie s redemptionPeriod alebo pendingRestore. Ak je v kombinácii s redemptionPeriod, životnosť domény sa blíži k záveru, ak je v kombinácii s pendingRestore, znamená to, že sa pracuje na jej obnovení. Ak vidíte svoju doménu v stave pendingDelete v kombinácii so stavom redemptionPeriod (toto môžete vidieť v prípade domény .SK, ktorá nebola uhradená do dňa exspirácie) a prajete si doménu zachovať, čo najskôr kontaktujte svojho registrátora s požiadavkou platby na ďalšie obdobie. Pri väčšine zahraničných koncoviek treba počítať s vyššími poplatkami za obnovu. Ak je stav pendingDelete v kombinácii s pendingRestore, tak nemusíte robiť nič, čakajte na ďalšie informácie od registrátora domény. Ak stav pendingDelete vidíte samotný, môžete sa u svojho registrátora informovať, kedy a za akých podmienok môžete doménu znovu získať. Majte na pamäti, že nikde a nikým nie je zaručené, že doménu znovu získate späť. pendingRenew Žiadosť o predĺženie domény bola prijatá a spracováva sa. Ak ste uhradili poplatok za predĺženie domény, nemusíte ďalej robiť nič, len čakať na stav ok. Ak si doménu už nechcete ponechať (t. j. nezaplatili ste poplatok za obnovenie), tento stav môžete ignorovať a doména sa neskôr zmaže alebo kontaktujte svojho registrátora pre informácie o ukončení prevádzky domény. pendingRestore Tento stav obyčajne uvidíte po stave redemptionPeriod, čo znamená, že platnosť domény sa už chýlila ku koncu, ale vlastník dodatočne uhradil poplatky za obnovu. Ak nenastanú zvláštne okolnosti, tak tento stav nemusíte vo WHOIS vidieť dlho a doména bude čoskoro v stave ok. Ak tento stav budete vidieť vo WHOIS dlhší čas (min. 1 deň), informujte sa u svojho registrátora, či sa nevyžadujú nejaké dodatočné informácie. Je možné, že metaregister alebo správca si vyžaduje od vlastníka domény informácie, ktoré sú potrebné k úspešnému obnoveniu domény. Ak informácie nebudú poskytnuté v rámci stanoveného časového obdobia, doména sa vráti do stavu redemptionPeriod a bude ďalej plynúť koniec obdobia jej životnosti. pendingTransfer Žiadosť o prevod domény k novému registrátorovi bola prijatá a spracováva sa. Obvykle to trvá len pár minút, nanajvýš hodín, v prípade nadnárodných (generických) domén aj niekoľko dní. Ak ste požiadali o prevod domény, nemusíte robiť nič, len čakať na informácie od vášho nového registrátora, že prevod bol úspešne ukončený (doména následne bude v stave ok, prípadne serverTransferProhibited - ak správca domény povoľuje ďalší prevod až po uplynutí určitého časové obdobia). Ak ste nepožiadali o prevod svojej domény, mali by ste okamžite kontaktovať svojho registrátora a požiadať ho o zamietnutie žiadosti o prevod vo vašom mene (toto je možné v prípadoch, ak pôvodný registrátor má možnosť v administrácii metaregistra zamietnuť prevod - každý správca určitej doménovej koncovky si určuje vlastné pravidlá pre potvrdenie prevodov). Aby ste zabránili takýmto prípadom, odporúčame, aby ste mali vždy aktuálne informácie vo WHOIS s platnými kontaktnými údajmi, nad ktorými máte plnú kontrolu (napr. emailová schránka). pendingUpdate Žiadosť o aktualizáciu domény bola prijatá a spracováva sa. Ak ste požiadali registrátora o aktualizáciu údajov vašej domény, netreba robiť nič, len čakať na dokončenie operácie. Obyčajne trvá niekoľko málo desiatok minút (záleží od správcu domény). Ak ste nepožiadali o aktualizáciu domény, mali by ste okamžite kontaktovať svojho registrátora, pre overenie, čo sa stalo. redemptionPeriod Uplynula štandardná lehota na predĺženie domény (každý správca resp. metaregister si uplatňuje iné podmienky pre dosiahnutie tohto stavu). V tomto stave môže doména stráviť niekoľko málo týždňov a ak nedôjde k jej obnove, definitívne sa zmaže z registra a vlastník o ňu príde. Ak si prajete doménu naďalej využívať, čo najskôr kontaktujte svojho registrátora pre obnovenie a predĺženie domény. Musíte zároveň počítať s možnosťou, že pravdepodobne budete musieť uhradiť dodatočné poplatky (záleží od konkrétneho správcu alebo metaregistra), ktoré môžu presahovať niekoľkonásobok pôvodnej ceny za registráciu resp. predĺženie domény. renewPeriod Obdobie odkladu, ktoré sa poskytuje po tom, čo registrátor hneď predĺžil obdobie registrácie domény. Ak registrátor zruší registráciu domény počas tohto obdobia, metaregister alebo správca vráti registrátorovi poplatok za predĺženie. Ide o stav, ktorý je nastavený na krátke obdobie na predĺženie vašej domény vaším registrátorom. Ak ste nepožiadali o predĺženie svojej domény a už si ju nechcete ponechať (t. j. nechcete zaplatiť poplatok za predĺženie), mali by ste okamžite kontaktovať svojho registrátora a prediskutovať dostupné možnosti. V EXO Hosting túto možnosť nepoužívame. serverDeleteProhibited Stav zabraňuje vymazaniu domény. Ide o nezvyčajný stav, ktorý sa zvyčajne nastaví počas právnych sporov, na vašu žiadosť alebo keď je aktívny stav redemptionPeriod. Je potrebné, aby ste kontaktovali svojho registrátora pre zistenie viac informácií. Ak doména nemá žiadne právne problémy a chcete ju zmazať, požiadajte registrátora o odstránenie tohto stavu. serverHold Stav nastavený správcom registra domény. Doména nie je aktivovaná v DNS, k čomu dochádza, napr. ak uplynulo obdobie predĺženia domény na ďalšie obdobie. Môže ale aj naznačovať problémy s nastavením menných serverov. Skontrolujte si dátum exspirácie vašej domény. Tento stav vidieť pri .SK doménach ak uplynul dátum ich platnosti a prebieha 40 dňové obdobie, počas ktorého je možné stále doménu predĺžiť. Ak doména ešte neexspirovala, skontrolujte si zadané menné servery. V prípade ak aj tie sú v poriadku, mali by ste kontaktovať svojho registrátora a požiadať ho o ďalšie informácie. serverRenewProhibited Tento stav môžete vidieť len výnimočne. Správca vašej domény nedal povolenie vášmu registrátorovi na predĺženie domény. Buď z dôvodu, že došlo ku právnym sporom alebo doména smeruje do stavu zmazania. Kontaktuje svojho registrátora pre poskytnutie ďalších informácií. Ak doména nie je predmetom mazania, tak by registrátor mal kontaktovať správcu doménovej koncovky pre viac informácií. serverTransferProhibited Stav, ktorý sa obyčajne nastaví po prevode domény k inému registrátorovi, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii. Taktiež sa môže vyskytnúť počas právnych sporov a upozorňuje, že počas tohto stavu nebude možný prevod domény k inému registrátorovi. Môže sa objaviť aj počas obdobia redemptionPeriod. Ak ste doménu nedávno previedli od iného registrátora, tento stav môže byť automaticky nastavený v rámci ochrany pred manipuláciou s doménou a obvykle môže trvať až 60 dní. Počas tohto stavu nebude možné doménu previesť inam. Niektoré metaregistre alebo správcovia môžu ponúkať službu uzamknutia registra, ktorá umožňuje vlastníkom domén prostredníctvom svojich registrátorov nastaviť tento stav ako dodatočnú ochranu proti neoprávneným prevodom. Odstránenie tohto stavu môže trvať dlhšie ako v prípade clientTransferProhibited (viď vyššie), pretože váš registrátor musí postúpiť vašu žiadosť do registra vašej domény a počkať, pokým obmedzenie bude zrušené. serverUpdateProhibited Doména je uzamknutá, aby sa zabránilo jej aktualizácii. Zvyčajne sa uplatňuje počas právnych sporov, na vašu žiadosť, po prevode domény k inému registrátorovi alebo keď je aktívny stav redemptionPeriod. Ide o obdobný prípad, ako v prípade stavu serverTransferProhibited, netýka sa ale prevodu k inému registrátori, týka sa obdobia, kedy nie je možné meniť informácie vo WHOIS. transferPeriod Obdobie odkladu, ktoré sa poskytuje po úspešnom prevode domény od jedného registrátora k druhému. Ide o informatívny stav nastavený na obmedzené obdobie alebo prevod vašej domény k novému registrátorovi. Ak ste o prevod svojej domény nepožiadali, mali by ste kontaktovať svojho pôvodného registrátora. S týmto stavom sa najskôr ani nikdy nestretnete. Tento článok môže byť časom aktualizovaný, záleží od toho, aké stavy ktorý správca alebo metaregister sa rozhodne používať, preto tieto informácie berte najmä len informačne.
 5. Exoweb cez úpravu skriptov umožňuje na webovú stránku vložiť možnosti, ktoré nie sú v Editore štandardne dostupné. V tomto návode si priblížime, ako si môžete na stránku napríklad vložiť tlačidlo, ktoré zobrazí ďalší text, až keď na tlačidlo niekto klikne. Vloženie tlačidla so skrytým obsahom Vloženie štýlu pre skrytý text V Editore kliknite na Úvod: Otvorí sa okno Stránky, priečinky a odkazy. Dole kliknite na Skripty stránky: Zobrazí sa okno Skripty stránky, zaujímať nás bude karta <HEAD>: Do poľa pod <HEAD> si vložte štýl v kóde, ktorý je uvedený nižšie (ak už v <HEAD> nejaké štýly máte, vložte tam len to, čo sa nachádza medzi <style> a </style>). Ten krátky kód zabezpečí, že element SKRTY-TEXT, ktorý použijeme pri tlačidle, bude skrývať text pri návšteve (alebo obnovení) stránky. V sekcii Možnosti ochrany osobných údajov odporúčame, aby ste vypli všetky voľby - tlačidlo sa aj tak zobrazí až vtedy, keď návštevník potvrdí alebo zamietne súhlas s cookies (viac o nastavovaní možností ochrany osobných údajov nájdete v návode Vloženie globálnych skriptov do Exowebu). <style> #SKRYTY-TEXT{ display:none; } </style> Keď nový štýl budete mať pridaný, nezabudnite si uložiť zmeny. Vloženie tlačidla so skrytým textom na stránku Priamo na zvolenú stránku, kde chcete mať tlačidlo na zobrazenie skrytého obsahu, si cez sekciu Externý obsah vložte kód uvedený nižšie (aj tam budete mať na výber Možnosti ochrany osobných údajov, odporúčame všetko vypnúť, ide aj tak len o prvok na stránke, ktorý nezbiera žiadne štatistiky): <script> function myFunction() { var x = document.getElementById("SKRYTY-TEXT"); var current = window.getComputedStyle(x).display; if (current === "none") { x.style.display = "block"; } else { x.style.display = "none"; } } </script> <button onclick="myFunction()">Klikni na mňa</button> <div id="SKRYTY-TEXT"> Sem si napíšte svoj vlastný text, ktorý sa má zobraziť až po kliknutí na tlačidlo. </div> Názov SKRYTY-OBSAH si môžete pomenovať ako chcete, tu je vypísaný len ako príklad pomenovania položiek. Tlačidlo si taktiež pomenujte ako chcete, Klikni na mňa je len príklad. Všetko si uložte a stránku si dajte zverejniť. Následne navštívte svoju stránku a mali by ste tam vidieť tlačidlo Klikni na mňa - pozor, viditeľné bude až keď návštevník potvrdí súhlas s cookies alebo ich zamietne (ak ich máte na svojej webovej stránke aktívne). Keď kliknete na tlačidlo, tak sa zobrazí skrytý text. Keď znovu kliknete na tlačidlo, tak text sa opäť skryje. Upozornenie: Majte na pamäti, že takéto a podobné vylepšenia na stránke, ktoré sú mimo štandardných funkcií Exowebu, si tvoríte a upravujete na vlastnú zodpovednosť a nemusí byť k nim poskytovaná technická podpora.
 6. Guest

  Spravovanie objednávok v Obchode

  V tomto návode si stručne zosumarizujeme, akým spôsobom môžete spracovávať objednávky vytvorené vo vašom Obchode. Zameriame sa z pohľadu dvoch základných spôsobov platieb za tovar, ktoré zahŕňajú platbu na účet (tovar zašlete zákazníkovi až keď vám pošle platbu za tovar) a dodanie tovaru na dobierku (tovar zašlete zákazníkovi a ten uhradí platbu pri prevzatí tovaru). V hlavnom menu kliknite na Obchod: Po kliknutí na Obchod sa hneď dostanete do sekcie Objednávky, v našom vzorovom príklade môžete vidieť dve objednávky, prvá bola vytvorená s tým, že zákazník si zvolil platbu na dobierku, preto Stav môžete vidieť Čaká sa na odoslanie, v druhej objednávke bola zvolená platba na účet, preto je stav Prebieha platba. Tip: Zmeny stavov objednávok môžete sledovať aj v službe Zákazníci. O každej zmene stavu objednávky budú zákazníci informovaní notifikáciou na emailovú adresu, ktorú zadali pri vypĺňaní objednávky. Spracovanie objednávky na dobierku V našom príklade objednávka číslo 735-15126861 Čaká na odoslanie - toto je predvolený stav všetkých objednávok, kde spôsob dodania (resp. platby) bol zvolený na dobierku. Priamo v zozname objednávok si môžete zmeniť stav objednávky na ten, ktorý tam práve potrebujete mať, ak na objednávku potrebujete nejaký čas, tak si nastavíte Spracováva sa alebo keď zákazník objednávku zruší, tak si môžete tento stav taktiež nastaviť (toto platí od verzie 10.145.0) Keď kliknete na číslo objednávky, stavy si môžete meniť aj priamo v jej detailoch, tu napríklad vidíte, že objednávka je v stave Čaká na odoslanie, môžete ju hneď označiť ako Odoslaná alebo nižšie si vybrať iný stav, ako napr. Spracováva sa. Keď objednávku spracujete, najskôr ju označíte ako odoslanú: A keď bude odoslaná, môžete ju označiť ako zaplatená: A keď označíte objednávku na dobierku ako zaplatenú, už sa na jej stave nič nedá zmeniť - tým, že zákazník zaplatil za tovar po prevzatí, sa objednávka považuje za vybavenú: Spracovanie objednávky platbou na účet Spracovanie objednávky v prípade, ak zákazník vopred uhradí platbu na váš účet prebieha obdobným spôsobom - tu sa však objednávka dá zrušiť, aj keď bola zaplatená. Za vybavenú objednávku sa považuje tá, ktorá bola odoslaná. V zozname objednávok máte možnosť buď objednávku označiť ako zaplatenú alebo ju môžete zrušiť. To isté môžete vykonať aj priamo v detailoch objednávky: Keď označíte objednávku ako zaplatenú, stav sa zmení a môžete si vybrať ďalšie možnosti, buď že sa spracováva, a to v prípade, ak potrebujete nejaký čas na jej spracovanie alebo čakáte na dodanie tovaru od dodávateľa alebo keď máte hotovo, môžete ju rovno označiť ako odoslanú: Keď objednávka bude spracovaná, taktiež ju môžete označiť ako odoslanú: ...a dostanete sa k stavu, že objednávka bola odoslaná a tým sa považuje za vybavenú, na jej stave sa už nič nedá zmeniť. Ako zrušiť objednávky? Ak objednávka na dobierku bola označená ako zaplatená, nie je možné ju už zrušiť, keďže tento stav oznamuje, že zákazník si tovar prebral a uhradil ho. To isté platí aj v prípade, ak ju označíte ako odoslanú alebo dokonca už ako keď sa spracováva. Takže platí, že objednávka sa sa dá zrušiť len v stave, keď Čaká na odoslanie. V prípade, ak pri objednávke bola zvolená platba na účet - tým, že ste platbu prijali a tovar odoslali, sa považuje táto objednávka za vybavenú, zrušiť sa už nedá. Keď označíte objednávku, že sa spracováva, zrušiť ju v tomto stave nie je možné, ale máte možnosť sa ešte vrátiť do stavu, že je "len" zaplatená a potom môžete objednávku zrušiť. Keď objednávku chcete zrušiť, vyskočí varovné okno. Kliknite na Zrušiť objednávku, ak si ju prajete naozaj zrušiť, tento proces je nevratný: Následne sa objednávka označí ako Zrušená: Tento stav uvidíte aj priamo v zozname objednávok: Tip: Keď objednávku zrušíte, tak záznam o nej sa vymaže zo správy zákazníkov.
 7. until
  Získajte novú .SK doménu na prvý rok len za 4,99€ bez DPH (5,99€ s DPH). Podmienkou akcie je, aby bola doména zaregistrovaná na jeden rok a platba za doménu musí byť pripísaná na náš účet najneskôr posledný deň akcie. Akcia platí do 26.05.2024. Registrovať teraz.
 8. Služba Google Gmail patrí medzi najviac rozšírené služby vo svete poskytujúce emailovú komunikáciu. S približne 1,2 miliardy používateľov zaujíma prvé miesto medzi top poskytovateľmi emailových služieb. Ak aj vy patríte medzi používateľov Gmailu, mohli ste sa niekedy stretnúť s problematickým doručovaním emailov do schránok, napríklad, keď správy dorazili s polhodinovým meškaním alebo keď skončili v spame. V tomto článku si priblížime, čo všetko sa dá vylepšiť, aby sa pošta do gmail schránky doručovala spoľahlivejšie. Keďže aj my EXO Hosting patríme medzi poskytovateľov emailových služieb, týmto článkom sa zameriame najmä na užívateľov, ktorí majú vlastné domény a zvyknú posielať emaily na gmail. Uveďme si modelový príklad, vlastníte u nás doménu a používate emaily. Posielate emaily na rôzne adresy a vaši adresáti vám podajú hlásenie, že vaše emaily im buď prichádzajú s určitým oneskorením alebo končia v spame. Čo by mal spraviť odosielateľ emailov? Kontrola DNS záznamov Ak nastane prípad, že odosielate emaily na Gmail a tie končia v spame, ako prvé odporúčame si skontrolovať DNS záznamy vašej domény, najmä SPF, DKIM a DMARC záznamy. Vďaka SPF záznamu si server prijímateľa (teda napr. Gmail) môže overiť, či vaša doména odosiela emaily zo servera alebo serverov, ktoré ste v tomto zázname autorizovali. Ak používate aj iné emailové služby, napr. službu na hromadné odosielanie emailov, odporúčame server tejto služby si doplniť do SPF záznamu, a ak vaša webová stránka sa nachádza na serveri mimo našich serverov, teda v DNS záznamoch máte A záznam s inou IP adresou, akú používajú naše servery, tak odporúčame aj túto IP adresu si zahrnúť do SPF záznamu. Viac informácií o SPF zázname, ako aj príklady rôznych kombinácií serverov použitých v tomto zázname, či možnosť si vygenerovať SPF záznam, nájdete v našom návode. Majte na pamäti, aby ste v DNS záznamoch vždy mali len jeden SPF záznam. DKIM záznam posiela adresátovi informáciu o tom, že vaše emaily sú digitálne podpísané, čo v praxi znamená, že pomocou neho si server prijímateľa vie overiť, či email skutočne pochádza zo zdroja, ktorý sa zhoduje s adresou odosielateľa, takže či nejde o sfalšovaný email. Viac informácií o DKIM zázname, nájdete v našom návode. V DNS záznamoch môžete mať viac DKIM záznamov, len sa musia odlišovať názvom (selectorom). Nakoniec je ešte možnosť si pridať DMARC záznam, ktorý odporúčame si v Control Paneli vygenerovať (po jeho vygenerovaní si ho v prípade potreby môžete vylepšiť pomocou nášho generátora). Gmail (ale napr. aj Yahoo) si vyžaduje DMARC záznam, ak rozosielate veľa emailov naraz. Viac informácií o DMARC zázname, nájdete v našom návode. Tak ako aj v prípade SPF záznamu, dbajte na to, aby ste v DNS záznamoch vždy mali len jeden DMARC záznam. Kontrola obsahu, čo odosielate Hlavne vo firemnej komunikácii býva bežné, že vo svojej identite emailového konta máte nastavenú signatúru (podpis), ktorá obsahuje informácie o vás alebo o firme a často obsahuje odkazy, buď na vašu stránku alebo profily na sociálnych sieťach. Ak odkazujete na vašu stránku, to je v poriadku, uistite sa ale, že odkaz, ktorý máte zadaný v signatúre, odkazuje na tú istú lokalitu na webe. Tak ak napríklad máte v signatúre zadanú adresu http://exohosting.sk a po kliknutí vás presmeruje na variant https://www.exohosting.sk, tak si odkaz v signatúre upravte na cieľovú adresu. Táto úprava v tomto prípade nie je nejako veľmi kľúčová, napriek tomu ju odporúčame. Určite sa vyhýbajte službám na skracovanie odkazov, napríklad ako bitly.com, hoci takéto služby môžu byť v určitých prípadoch užitočné, ale spamové filtre takéto odkazy považujú za podozrivé alebo za spam a preto používanie služieb na skracovanie odkazov sú často príčinou toho, že sa vám emaily môžu vrátiť napríklad s hlásením Message rejected - possible spam - prípadne s iným podobným hlásením. Gmail napríklad môže vrátiť chybové hlásenie v znení Message flagged as spam (Správa označená ako spam) alebo Message temporarily rejected (Správa dočasne odmietnutá). Ak chcete odkazovať na iné webové stránky, odporúčame používať priame adresy, bez akýchkoľvek presmerovaní. Aj v tomto prípade odporúčame, aby ste si do signatúr dávali odkazy len na externé stránky, ktorým plne dôverujete, ako napr. odkaz na váš profil na Facebooku alebo na LinkedIn, pri ktorých je len veľmi nízka pravdepodobnosť, že by stránky mohli byť kompromitované. Môže sa totiž stať, že v signatúre odkazujete na stránku, ktorá bola medzitým hacknutá a ak sa táto stránka dostane na Blacklist, reputácia vašich emailov môže byť vážne ohrozená. Za ideálne riešenie odporúčame, aby ste si do signatúry dali odkaz na váš web, napr. na podstránku Kontakty a tam si vložte všetky možné odkazy na sociálne siete, ktoré používate. Ideálny prípad je, aby ste v signatúre mali čo najmenej externých odkazov. Viac o podpisoch (signatúr) si môžete prečítať v našom návode Vytvorenie podpisu (signatúry) v RoundCube Webmail. Majte na pamäti, že ak používate na odosielanie emailov napríklad Mozilla Thunderbird, tak je jedno, čo máte nastavené a zadané v signatúre na Webmaile a podpis (signatúru) si musíte nastaviť priamo v Thunderbirde. Kontrola počtu adresátov Jedna z ďalších príčin (a niekedy pomerne častá), kedy váš email Gmail odmietne, môže byť tá, keď uvediete do kópie (Cc) alebo skrytej kópie (Bcc) príliš veľa adresátov - pár adries navyše by problém nemal byť, ale vyhýbajte sa tomu, aby ste do zoznamu ďalších adresátov zadávali niekoľko desiatkov adries, Gmail to pravdepodobne odmietne. Ďalšie možné dôvody, prečo váš email neprišiel na Gmail Okrem vyššie spomenutých príčin, prečo vaše emaily neprišli na Gmail alebo skončili v spame, môžu byť aj iné dôvody. V praxi sa môžete stretnúť s nasledovnými hláseniami: V preklade: E-mailový účet, ku ktorému ste sa pokúšali dostať, neexistuje Toto hlásenie znamená, že adresa príjemcu neexistuje alebo ste ju zadali s preklepom. Skontrolujte si zadanú adresu, či v nej nemáte preklep, medzeru navyše, nejaký znak navyše alebo či tam naopak nejaký znak nechýba a pod. Ak je adresa správna, kontaktujte osobu, ktorá vám ju poskytla, iným spôsobom. Ak nastane prípad, že emailov s rovnakým hlásením zrazu začnete dostávať veľké množstvo, je pravdepodobné, že niekto prelomil heslo k vašej schránke a pomocou spamovacích robotov rozosiela spamy na všetky možné adresy. Keďže mnohé z nich nemusia existovať, vám sa bude vracať toto chybové hlásenie. Odporúčame postupovať návodom Bezpečnostná kontrola emailovej schránky. V preklade: Server príjemcu neprijal naše požiadavky Skúste poslať email neskôr, problém, ktorý vyvolal toto hlásenie je väčšinou opravený behom chvíľky, je to záležitosť na strane Google serverov. V každom prípade sa však uistite, či ste nezadali adresu s preklepom. Napíšte adresu ručne a skúste odoslať email znovu. Čo môže spraviť príjemca emailov v Gmaile? Označenie správy, že nejde o spam Ak všetky DNS záznamy a podpisy (signatúry) v emailoch máte nastavené (alebo opravené) podľa vyššie uvedených odporúčaní, môže sa ešte stávať, že vaša pošta bude aj tak končiť na Gmaile v spame. Často to môže byť dôsledok toho, že Gmail s vašimi emailami nemal dobrú skúsenosť z minulosti. Tento stav by sa mal postupne zmeniť k lepšiemu, ale príjemcovia vašich správ môžu tento proces urýchliť. Ak váš email skončí na Gmaile v spame, nájdete ho (resp. vlastník daného Gmail účtu) v priečinku Spam: Po kliknutí na priečinok Spam uvidíte zoznam emailov, ktoré v ňom skončili, kliknite na email, ktorý by nemal byť spamom, príklad si ukážeme na obrázku nižšie, ktorý síce je "normálnym" spamom, ale podstatné pre nás v tejto chvíli je okno s hlásením: Ak teda ide o správu, ktorá nie je spamom a nemá byť považovaná za spam, kliknite na tlačidlo Nahlásiť, že to nie je spam a Gmail sa naučí, aby v budúcnosti emaily zasielané z tejto emailovej adresy neboli považované za spam - samozrejme za podmienky, ak zostanú správne nastavenia zo sekcie Čo by mal spraviť vlastník domény?. Odporúčame priečinok Spam priebežne sledovať, či emaily stále nekončia v spame, zmena k lepšiemu sa nemusí okamžite prejaviť. Pridanie odosielateľa v Gmail na Whitelist Ak potrebujete, aby vaše správy do určitého Gmail konta prichádzali do Doručenej pošty a nie do Spamu, požiadajte vlastníka Gmail schránky, aby si vašu emailovú adresu pridal na tzv. Whitelist. V Gmail schránke kliknite hore vpravo na ozubené koleso, vysunie sa menu a kliknite na Zobraziť všetky nastavenia: Následne kliknite na kartu Filtre a blokované adresy a v sekcii Tieto filtre budú použité na všetky doručené správy: kliknite na Vytvoriť nový filter: Vyskočí okno, do poľa Od koho zadajte názov schránky, z ktorej nechcete aby emaily končili v spame (počas písania je možné že sa tam automaticky objaví), ostatné nastavenia nechajte tak (ale ak máte nejaké špecifické požiadavky, tak si sem môžete zadať kritériá na doručovanie správ) a kliknite dole na Vytvoriť filter: Otvorí sa ďalšie okno, tu označte Nikdy neodoslať so spamu a kliknite dole na Vytvoriť filter: Majte na pamäti, že toto nastavenie musíte spraviť pre každú konkrétnu schránku a v každom Gmail účte, ak nechcete aby vaše správy z konkrétnych schránok končili na Gmaile v spame.
 9. 9. mája 2024 bol Exoweb aktualizovaný na verziu 10.144.0, táto verzia priniesla niekoľko vylepšení a zmien. Od poslednej publikovanej verzie 10.138.0 pribudli len drobné vylepšenia, ktoré neboli podstatné pre prevádzkovanie vašich stránok, preto sme všetko zhrnuli do tohto článku, keďže medzitým pribudli ďalšie zmeny. Webová stránka Odkaz na TitTok V nastaveniach profilu vašej webovej prezentácie, konkrétne v Detailoch kontaktu si odteraz môžete nastaviť odkaz na svoj profil na sociálnej siete TikTok. Viac informácií nájdete v návode Pokročilé nastavenia služby Exoweb. Logo Exoweb v menu hlavnej ponuky Menu hlavnej ponuky už nejaký ten čas obsahuje naše firemné logo, pre lepšiu identifikáciu, akú službu používate Užitočné odkazy V tom istom menu nájdete nižšie sekciu Pomoc, ktoré obsahuje odkazy na naše návody (nie ako pôvodne na odkazy developera v anglickom jazyku), okrem kategórie Open Source, ktorá zostala v pôvodnom znení. Opravy a vylepšenia Bol opravený problém, ktorý spôsoboval, že extrémne veľké stránky nebolo možné zverejniť. Rovnaký problém so zverejnením mohol nastať v prípade Trial verzií, ktorý bol spôsobený menšou chybou v nastavení aplikácie Stretnutia. Stávalo sa, že ikona telefónu v miniaplikácii Zavolať sa nezobrazovala korektne alebo vôbec. Vylepšil sa vzhľad ikon v menu hlavnej ponuky (potrebné obrázky v návodoch sme aktualizovali, snáď všetky) To je zatiaľ všetko, za posledné obdobie sme programátorom poslali viacero vašich návrhov na vylepšenie služieb, tak čakáme, ktoré sa uchytia. Viac informácií nájdete v našom blogu.
 10. Ak vaša emailová komunikácia je častá, je pravdepodobné, že vaša emailová schránka sa začne rýchlo zapĺňať a po rokoch zistíte, že v schránke máte uložené nespočetné množstvo emailov, nad ktorými strácate prehľad. Je viac možností, ako si udržať poriadok v schránkach, môžete si napríklad zapnúť automatické mazanie emailov z koša a nevyžiadanej pošty, čím sa ale budete zbavovať len vymazaných správ a spamov, nie starej, nepotrebnej pošty v doručených správach. Ďalší spôsob je vymazať si emaily priamo v RoundCube Webmail, kde si pomocou filtrov môžete vybrať a nastaviť aké správy si prajete vymazať, ale keďže ide o manuálny proces, pravdepodobne museli by ste ho realizovať viac krát. Istú alternatívu ponúka automatické mazanie emailov v klientovi Mozilla Thunderbird. Tento návod je teda určený pre prípad, ak používate na správu emailov klient Mozilla Thunderbird a schránky máte nastavené s protokolom IMAP, ale môžete ho použiť, aj keď používate protokol POP - aký vplyv na mazanie správ majú tieto protokoly, si prečítajte na konci článku v sekcii Rozdiel medzi protokolmi IMAP a POP. Automatické mazanie emailov v Mozilla Thunderbird Keď máte v klientovi Mozilla Thunderbird nejakú svoju schránku, tak každý priečinok (Doručená pošta, Odoslaná pošta atď), môže mať svoje vlastné pravidlá uchovávania pošty. Predvolené pravidlo nevykonáva žiadne akcie, kedykoľvek si ho však môžete upraviť. Na zvolený priečinok, napr. Doručená pošta, kliknite pravým tlačidlom myši a následne kliknite dole na Vlastnosti: Vyskočí okno, v ktorom sa prepnite na kartu Pravidlá manipulácie so správami (viď nižšie). Odznačte možnosť Použiť nastavenia účtu a následne sa vám sprístupnia možnosti, kde si môžete označiť: Odstrániť všetky okrem najnovších: tu si nastavte číslo, koľko najnovších správ sa má ponechať pred automatickým zmazaním Odstrániť správy staršie ako: ak na počte správ nezáleží, ale potrebujete sa zbavovať proste len starých správ, tu si nastavte počet dní, ako dlho sa majú správy uchovávať v danom priečinku. Napríklad pri čísle 30 platí, že všetky emaily staršie ako 30 dní sa automaticky zmažú. Po nastavení kliknite na OK a Thunderbird hneď začne priečinok priebežne spracúvať. Upozornenie: Predtým než kliknete na OK, odporúčame si prečítať sekciu Rozdiel medzi protokolmi IMAP a POP nižšie pod obrázkom. Rozdiel medzi protokolmi IMAP a POP Pri nastavení automatického mazania emailov v Mozilla Thunderbird je dôležité vedieť (dôležité je to z toho pohľadu, keby ste si nedopatrením zmazali správy, ktoré ste nechceli), aký protokol prijímania správ používate, IMAP alebo POP, ich podrobný popis nájdete v tomto článku , ktorý vznikol pomocou práve Mozilla Thunderibrd. V Mozilla Thunderbird to zistíte, keď si pri každej schránke pozriete Nastavenia servera a tam na riadku Typ servera bude buď Poštový server IMAP alebo Poštový server POP. Keď máte nastavený protokol IMAP, všetky emaily máte uložené na našich serveroch a to čo vidíte na serveri, to isté vidíte aj v Thunderbirde. Ak zmažete email v Thunderbirde, zmaže sa aj na serveri. Ak emaily nemažete alebo nechcete mazať, schránka sa časom bude čoraz viac zapĺňať. Výhodou je, že nemusíte si robiť starosti, ak by ste prišli o počítač, emaily nestratíte, budú u nás a máte k nim prístup z ktoréhokoľvek zariadenia. Protokol POP funguje tak, že email zo servera stiahne ako kópiu, pričom pôvodný email nechá na serveri. Takto máte poštu uloženú u seba v počítači aj na našich serveroch. Aj v tomto prípade sa bude schránka postupne zapĺňať, ale protokol POP má však takú výhodu, že si môžete nastaviť, ako dlho sa bude pošta držať na serveri, po tom, ako ste si ju stiahli. Napríklad si nastavíte 14 dní, takže ak prijmete poštu do Thunderbird, tak ešte 14 dní bude dostupná na serveri. Nevýhodou je, že poštu budete mať len v tom zariadení, do ktorého ste si ju stiahli. Aký je teda rozdiel v mazaní emailov pri protokole IMAP a POP? Daná funkcia automatického mazania emailov v Mozilla Thunderbird funguje rovnako pre protokoly IMAP aj POP. Ak máte nastavenú schránku s protokolom IMAP, správy sa budú automaticky mazať nielen v Thunderbirde, ale aj zo servera. Upozornenie: Správy sa mažú úplne, takže nenájdete ich ani v Koši. Pred kliknutím na tlačidlo OK na karte Pravidlá manipulácie so správami sa uistite, že nastavujete vlastnosti správneho priečinka, inak môžete prísť o množstvo potrebných správ. Ak by sa také niečo stalo a potrebovali by ste správy obnoviť, postupujte podľa návodu - toto platí primárne pre protokol IMAP, správy v schránke s protokolom POP vám môžeme obnoviť len ak máte POP účet nastavený tak, aby nemazal zo servera po určitom období alebo vôbec. V prípade protokolu POP sa maže len to, čo nájde v zložkách v Thunderbirde, emaily, ktoré sú na serveri (ak tam ešte nejaké sú, po tom, čo ste si nastavili, že sa majú uchovávať po stiahnutí správy zo servera) zostanú.
 11. Možnosť vkladania globálnych skriptov do Exowebu je veľmi podobné widgetu Externý obsah, pomocou ktorého si môžete vkladať skripty na presne určené miesta na stránkach Exowebu, napríklad videá z YouTube. Rozdiel medzi widgetom Externý obsah a globálnymi skriptami je v tom, že to čo vložíte do globálnych skriptov, sa bude zobrazovať automaticky všade, na všetkých stránkach, ktoré už máte vytvorené alebo si ich ešte len vytvoríte. Medzi dobré príklady použitia globálnych skriptov patrí napr. služba Google Analytics, ktorej kód pochopiteľne chcete mať všade na stránkach, ak chcete mať presné výsledky štatistík. Vloženie globálnych skriptov Kliknite hore v hlavnom menu na Úvod (resp. názov stránky na ktorej sa v Editore práve nachádzate, v našom prípade môžete vidieť stránku Exoweb). Vyskočí okno Stránky a zložky. Dole kliknite na Skripty stránky: Vyskočí okno, kde máte možnosť vložiť kód do hlavičky (HEAD) alebo tela stránky (BODY). Odporúčame si otestovať funkčnosť, niektoré kódy je vhodné dať do hlavičky, iné do tela. Skriptom v HEAD alebo BODY máte možnosť nastaviť Možnosti ochrany osobných údajov (nižšie na obrázku máte možnosť to vidieť). Čo označíte za zapnuté, to bude vyžadované odsúhlasiť pri potvrdení súhlasom s cookies, inak sa obsah nemusí načítať - toto platí v prípade, ak sa rozhodnete pred súhlasom s cookies najprv spravovať ich nastavenia, ak rovno odsúhlasíte cookies, tak všetky predvoľby sa automaticky zapnú (viac informácií o nastavovaní cookies nájdete v tomto článku, konkrétne v sekcii Ako funguje používanie cookies na stránke?). Ak si prajete, aby daný skript zobrazoval obsah ešte pred odsúhlasením cookies, ponechajte všetky možnosti vypnuté. Po zverejnení stránky by ste mali vidieť externý obsah na svojej stránke. Ak ide o kód, ktorý napr. len počíta návštevnosť (Google Analytics), tak ho samozrejme neuvidíte.
 12. Ak nejakú SQL databázu v Control Paneli už nepotrebujete, kedykoľvek ju môžete zmazať. Ak ju zmažete, po dobu 14 dní budete mať v Control Paneli k dispozícii zálohy, ktoré si môžete buď stiahnuť alebo si z nich databázu obnoviť. Zmazanie SQL databázy Každá databáza má možnosť vymazania priamo v Control Paneli. Prihláste sa do Control Panela a kliknite na službu Správa databáz: V zozname nájdite požadovanú SQL databázu, ktorú si prajete zmazať a v pravom hornom roku kliknite na biele X v červenom štvorci: Vyskočí ešte kontrolná otázka, či si prajete databázu skutočne zmazať, ak áno, tak kliknite na Zmazať a databáza sa zmaže. Obnova zmazanej SQL databázy Zmazané SQL databázy nezmiznú z Control Panela hneď a navždy. Uvidíte ich v databázovom menu pod tlačidlom Zobraziť vymazané databázy (tlačidlo sa zobrazí až vtedy, keď vymažete nejakú databázu): Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť vymazané databázy uvidíte zoznam zmazaných databáz. Tu budete mať možnosť ich ešte obnoviť (v 14 dňovej lehote) alebo si stiahnuť zálohy: Po kliknutí na tlačidlo Zálohy uvidíte zoznam záloh za posledných 14 dní. Keďže databáza bola vymazaná včera a zálohy držíme ešte 14 dní, tak najstaršiu 14 dňovú zálohu tu v našom príklade už nenájdete. Každý deň ubudne ďalšia jedna najstaršia záloha a po dvoch týždňoch od zmazania databázy zmizne všetko a nebude možné databázu už nijak obnoviť. Zálohy si môžete stiahnuť z hociktorého dňa, ukladajú sa vo formáte .SQL.GZ, takže v prípade potreby si ich môžete naimportovať napr. pomocou phpMyAdmin (vhodné pre prípad, keby ste potrebovali nahrať databázu mimo našich serverov) alebo si zmazanú databázu môžete obnoviť a následne importovať u nás pod inú doménu.
 13. Niekedy pri surfovaní po internete narazíte na problém, keď sa prehliadač Chrome snaží načítať obsah stránky na nejakej doméne, namiesto toho však dostanete len chybové hlásenie, ktoré vám oznamuje, že sa nenačíta to, čo by ste očakávali. Pod každým chybovým hlásením zároveň máte odporúčania (viac sa ich zobrazí po kliknutí na tlačidlo Podrobnosti), ktoré radíme nasledovať, je dosť možné, že sa vám pomocou nich podarí nájsť chybu a odstrániť ju. Čo však chybové hlásenia presne znamenajú? Nasledujúce chybové hlásenia sa týkajú konkrétnych domén, pri ktorých pokusoch načítať ich v prehliadači dostanete chybové hlásenia. Ak podobné chybové hlásenia dostávate pri úplne každej webovej stránke, skontrolujte si internetové pripojenie. ERR_NAME_NOT_RESOLVED V tomto prípade nie je potrebné dlho hľadať chybu. Uistite sa, že názov domény máte správne napísaný. Podľa tohto hlásenia doména, ktorú ste zadali do prehliadača, jednoducho neexistuje, prehliadač Chrome nebol schopný k nej nájsť IP adresu. Ak máte istotu, že názov domény ste zadali správne, teda že určite existuje, je veľmi pravdepodobné, že doména nebola uhradená na ďalšie obdobie a bola zmazaná z registra. V niektorých prípadoch sa môže stať, že toto hlásenie dostanete, ak doména nemá nastavené menné servery (a teda nevracia žiadnu IP adresu). Ak ste vyskúšali všetky možnosti z odporúčaní Chrome, pre viac informácií kontaktujte technickú podporu. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN V prípade tohto hlásenia je veľmi pravdepodobné, že doména nemá aktívnu hostingovú službu a z toho dôvodu jej nefungujú DNS záznamy. Môže byť ešte predpoklad, že doména prestala existovať, vo veľkej väčšine prípadov však ide o problém s DNS. Ak ide o vašu doménu, uistite sa, že máte všetky platby za doménu a hosting uhradené. Ak sa zdá byť všetko v poriadku, vyčistite si cache prehliadača a reštartujte router. Ak sa vám stránka na doméne stále neotvára, skontrolujte záznamy vo vašom firewalle a antivíre a ak nenájdete žiadny podozrivý záznam, skúste ich dočasne vypnúť. Ak nič nepomohlo, kontaktujte technickú podporu pre viac informácií. Toto chybové hlásenie si je v mnohom podobné ako predchádzajúce ERR_NAME_NOT_RESOLVED a môžu mať aj tú istú príčinu. Nie je nič neobvyklé, že jedna skupina užívateľov dostáva toto hlásenie, pričom iná skupina môže dostávať hlásenie popísané predtým vyššie. ERR_CONNECTION_TIMED_OUT Toto hlásenie obyčajne vyskočí po 30 sekundách načítavania stránky, ktoré nič nedosiahlo a napovedá problém v komunikácii, ktorý mohol nastať kdekoľvek (teda vo vašom počítači, v sieti internetového poskytovateľa, vzdialenom serveri hostingu a pod.). Ako prvé by ste si mali vyčistiť cache prehliadača a reštartovať router. Ak ani po tomto pokuse sa stránku nedarí načítať, skontrolujte nastavenia firewallu a antivíru, či stránka nebude nejakým spôsobom blokovaná. Ak nič nepomáha, skúste iné internetové pripojenie a prípadne aj iný prehliadač. Ak ste s ničím nepochodili, je pravdepodobné, že problém bude so vzdialeným serverom. Kontaktujte prevádzkovateľa hostingu (môže to byť niekto úplne iný ako registrátor domény) pre viac informácií. ERR_CONNECTION_CLOSED Pri tejto chybe dostávate informáciu, že vaše spojenie s doménou bolo prerušené. Najprv skontrolujte, či prístup k doméne vám neblokuje firewall alebo antivír. Prerušené spojenie býva častým dôvodom napríklad v prípade antivíru Avast, ktorý keď na stránke objaví malvér alebo vírus, tak proste preruší s danou lokalitou spojenie, aby vás ochránil pred napadnutím zariadenia. Ak v záznamoch firewallu a antivíru nevidíte nič podozrivé, vyčistite cache prehliadača, reštartujte router aj počítač a skúste znovu. Ak nič nepomohlo ani v tomto prípade, bude možné, že máte zle nastavené direktívy v súbore .htaccess. Premenujte súbor .htaccess na niečo iné, napr. .htaccess_zaloha a skúste stránku načítať znovu. NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID Ak na stránke dostanete toto chybové hlásenie v ohľade neplatného SSL/TLS certifikátu a ak ste vlastníkom stránky, uistite sa, či na danej lokalite máte vygenerovaný (a aktívny) bezpečnostný certifikát. Toto chybové hlásenie nemá vplyv na dostupnosť domény resp. webovej stránky, ak si na stránke povolíte výnimku, stránka sa obyčajne načíta - čo však nie je riešenie pre ostatných návštevníkov stránok a preto odporúčame si skontrolovať, či bezpečnostný certifikát je funkčný. Na rýchle skontrolovanie certifikátu môžete použiť stránku SSL Certificate Comparison and Reviews, kde nižšie do poľa zadajte názov domény a kliknite na Check SSL. Ak niečo nebude svietiť v zelenom, problém je v certifikáte a bude potrebné ho pregenerovať alebo vytvoriť nový.
 14. Vo Webmail RoundCube si môžete vytvoriť pekný podpis, ktorý bude obsahovať obrázky, farebné odkazy alebo odstavce. Tento podpis, čo si vytvoríte, sa bude odosielať s každým emailom, ktorý odošlete - logicky sa to týka len tých emailov, ktoré odošlete z RoundCube Webmail, ak používate napr. Thunderbird, podpis si musíte vytvoriť (aj) v ňom. Upozornenie: Dôrazne odporúčame, aby ste si do podpisu dávali len relevantné odkazy, ktoré súvisia s vašou doménu resp. webovou stránkou. Vyhýbajte sa presmerovaným odkazom, najmä cez skracovacie URL služby, ako napr. bit.ly, servery prijímateľov správy obsahujúce takéto presmerované odkazy môžu blokovať a tak vaša správa nemusí byť doručená alebo skončí v spame. Vytvorenie podpisu v RoundCube Webmail Prihláste sa do RoudCube Webmail, naľavo v tmavom menu kliknite na Nastavenia (ozubené koleso dole), následne na možnosť Identity a potom na názov svojej emailovej schránky: Zobrazia sa možnosti, dole v poli Podpis kliknite na ikonku (HTML): Kliknutím na ikonku sa objaví viac možnosti, panel pripomína pokročilý editor vo Worde a rovnako to funguje aj v RoundCube, kde si môžete naformátovať rôzne písmo, typ a jeho veľkosť, ako aj farbu. Na konci riadka máte možnosti si vložiť odkazy alebo obrázky (ikony reťaze a krajinky): Úplne posledná možnosť <> umožňuje vložiť do podpisu HTML kód - to je vhodné pre prípad, ak už máte pripravený kód, ktorý obsahuje obrázky a (alebo) odkazy, napr. takýto: <p><img src="https://www.exohosting.sk/images/exologo.png" alt="EXO HOSTING" width="240"></p> <p><a href="https://www.exohosting.sk/">EXO HOSTING</a></p> <p><em><span style="color:#1E90FF;">Tel. číslo: 02 210 28 430</span></em></p> <p><strong><a href="mailto:support@exohosting.sk">support@exohosting.sk</a></strong></p> Kliknite na ikonu <> a vložte si svoj kód do poľa, obdobne ako v tomto prípade a kliknite na Uložiť: ...a výsledok bude napríklad takýto. Podpis si následne môžete upraviť podľa ľubovôle, napríklad zmeniť typ písma alebo jeho farbu. Po úprave podpisu, tak ho ho potrebujete mať, nezabudnite kliknúť na Uložiť: Povolenie HTML podpisu HTML podpis si však ešte musíte povoliť. Kliknite na Nastavenia a následne na možnosť Vytváranie správ: Na riadku Vytvárať HTML správy si vpravo rozkliknite možnosti a vyberte si, pri akej príležitosti si prajete k správam pripájať svoj vytvorený HTML podpis. Najskôr to bude asi možnosť vždy, ale vybrať si môžete aj iné možnosti, podľa toho na aký druh správ budete odpovedať. Po nastavení voľby kliknite dole na Uložiť (mimo obrázka). Teraz keď budete písať novú správu alebo odpovedať na existujúcu, budete svoj podpis mať priložený: Ako bolo vyššie spomínané, do podpisu si vkladajte len kľúčové informácie. Presmerované odkazy alebo dokonca viac rôznych odkazov, môže spôsobiť, že prísnejšie filtre prijímateľov správ môžu takéto emailové správy posudzovať ako spam. Pre lepšie zabezpečenie a spoľahlivosti odosielania a doručovania emailov odporúčame použivať SPF, DKIM a DMARC záznamy.
 15. V prípade, ak sa rozhodnete ukončiť prevádzku svojho virtuálneho servera (VPS), odporúčame, aby ste z Control Panela poslali k danému serveru autorizovanú požiadavku. V Control Paneli kliknite na Zmeny a z ponuky si vyberte virtuálny server: Označte Iná požiadavka a Poznámky pre zmenu napíšte text, v ktorom požadujete o ukončenie prevádzky servera. ID doplňte podľa čísla vášho virtuálneho servera. Upozornenie: Pred odoslaním požiadavky sa uistite, že všetky dáta máte zálohované, v prípade, ak ste nemali doplnkovú službu Zálohovanie dát, tak po ukončení prevádzky servera budú všetky dáta zmazané bude možné ich obnoviť len z našich snapshotov za poplatok podľa aktuálneho cenníka. Takéto zálohy sa definitívne mažú po 7 dňoch.
 16. 12. februára 2024 bol Exoweb aktualizovaný na verziu 10.138.0, táto verzia priniesla nasledujúce vylepšenia: Webová stránka Externé odkazy v menu a odkazy na sekcie Odteraz si do hlavného menu môžete vkladať odkazy na iné (externé) stránky, čím svoju stránku môžete prepojiť napr. na vašu fan stránku na Facebooku. V Editore kliknite hore v menu na Úvod, otvorí sa okno Stránky, priečinky a odkazy. Kliknite na červené plus: Otvorí sa ponuka, kde si môžete vybrať typ Nový odkaz a dole si ho pomenovať a nalinkovať kam potrebujete. Po zverejnení stránky sa nový odkaz objaví v hlavnom menu na vašej stránke: Odkaz na sekciu Každá sekcia na stránke odteraz obsahuje odkaz, ktorý si môžete nalinkovať kde len potrebujete. Pri každej sekcii keď kliknete na ikonu Rozloženie, objaví sa možnosť Odkaz na sekciu: Odkaz si môžete vložiť do menu alebo skopírovať a neskôr vložiť, kam potrebujete: Viac informácií nájdete v návode Pridanie podstránok, priečinkov alebo externých odkazov v Exowebe.
 17. V Exoweb balíčkoch ako Biznis Web a Max Web, si môžete vytvoriť viac podstránok alebo priečinkov, do ktorých si môžete dať nové podstránky. Od verzie 10.138.0 (február 2024) je možné si pridať do menu aj externé odkazy. Hore v hlavnom menu kliknite na Úvod: Vyskočí okno, kliknite na červené plus: a objaví sa ponuka: Nová podstránka: vytvoríte si novú podstránku, napr. mojadomena.tld/podstranka Nový priečinok: Nový priečinok predstavuje miesto, do ktorého si môžete zaradiť viacero príbuzných podstránok, napr. mojadomena.tld/priecinok/podstranka Nový odkaz: pomocou tejto možnosti si môžete voliť do menu nový odkaz, napr. inadomena.tld Nová podstránka Nová podstránka je výborná možnosť, ak chcete alebo potrebujete mať obsah vašej webovej stránky roztriedený do viacerých častí (čo nie je možné pri balíku 1Web, ktorý umožňuje mať len jednu stránku). Pri vytváraní novej podstránky sa ponúkajú možnosti na zadanie Názvu stránky a Umiestnenie - pod možnosťou Umiestnenie budete najskôr vidieť Najvyššiu úroveň - ak si vytvoríte Priečinky (viď nižšie) tak tie tu pribudnú: Napríklad keď si vytvoríte novú podstránku Kontaktujte nás, potom ju uvidíte tu v zozname a do hlavného menu sa pridá automaticky. Kliknutím na ikonu Koša môžete vašu podstránku vymazať, resp. si pozrite viac možností: Upraviť nastavenia stránky: ak chcete podstránku vylepšiť - pre tento prípad odporúčame návod Zlepšenie SEO stránok v Exowebe, kde nájdete popisy položiek, čo sa pod touto možnosťou skrývajú. Upraviť skripty stránky: používajte len vtedy ak viete čo robíte - sem si môžete pridávať skripty do Hlavičky a (alebo) alebo Tela stránky, napríklad keby ste potrebovali pridať na stránku nejaký sledovací prvok. Pre ďalšie informácie kliknite na návod Externý obsah (sekcia). Naklonovať stránku: vhodné vtedy, ak máte vytvorenú stránku a potrebujete vytvoriť stránku s podobným obsahom, aby ste nemuseli vytvárať obsah odznova. Pre viac informácií, ako si upravovať pod/stránky si prečítajte návod Základné možnosti pridávania obsahu na Exoweb. Nový priečinok Nový priečinok veľa možností nemá, nakoniec sa tu veľa ani vymyslieť nedá, je len potrebné, aby ste zadali jeho názov a prípadne si ho môžete chrániť heslom. To sa zíde len vtedy, ak podstránky, ktoré plánujete do neho umiestniť, chcete sprístupniť len vybraným návštevníkom, ktorí musia od vás získať heslo. Po označení možnosti Priečinok ochrany hesla budete musieť zadať Používateľské meno a Heslo - obe si nejaké vymyslite. Keď nový priečinok budete mať vytvorený (pomenovali sme si ho ako Priečinok) automaticky sa vytvorí podstránka Index - nie je možné ju zmazať - len skryť v navigácii - ale sem si môžete dať napr. všeobecné informácie o podstránkach, ktoré plánujete pod tento priečinok zaradiť. Podstránku Index upravujete rovnakým spôsobom akú každú vlastnú podstránku, ktorú ste si vytvorili. Pre viac informácií, ako si upravovať pod/stránky si prečítajte návod Základné možnosti pridávania obsahu na Exoweb. Nový odkaz Poslednou možnosťou je Nový odkaz. Zadajte si názov odkazu a vložte hyperlink na stránku, na ktorú chcete odkazovať. Napríklad Stránku (Odkaz) si pomenujte ako Facebook a vložte tam odkaz na vašu fan stránku na Facebooku: Nový odkaz sa automaticky pridá do menu, ak by ste odkaz potrebovali upraviť, máte tam na to možnosť alebo odkaz môžete zmazať kliknutím na ikonu Koša. Týmto spôsobom si môžete rozšíriť počet podstránok na vašej stránke. Ako konkrétne upravovať stránky, nájdete v návode Základné možnosti pridávania obsahu na Exoweb. Tip: Všetky odkazy si môžete spravovať v Nastaveniach Exowebu - V Editore kliknite vľavo v hlavnom menu na Nastavenia a potom na stránke úplne dole na sekciu Presmerovania. Odkaz na sekciu Ak na stránke máte viacero sekcií, tak každá sekcia zároveň ponúka možnosť na seba odkazovať, čo je výborná pomôcka na navigáciu, najmä ak na stránke máte veľa sekcií Na svojej stránke si vyhľadajte hocijakú sekciu, kliknite na ikonu Rozloženie a následne na Odkaz na sekciu: Tu si buď odkaz skopírujte a vložte kam potrebujete alebo kliknite na tlačidlo Pridať nový odkaz, čím si vytvoríte novú položku (Nový odkaz) v hlavnom menu na vašej stránke: Odkaz na sekciu (pomenovali sme si ho ako Sekcia) si už následne pridáte do menu tak ako každý iný odkaz). Po pridaní odkaz na sekciu kliknite na Hotovo a stránku si zverejnite. Ako to funguje zistíte, keď na našej stránke exoweb.sk kliknete hore v menu na položku Sekcia, kliknutie vás ihneď prenesie na nalinkovanú sekciu. Po každej zmene (pridaní alebo odstránení podstránky, priečinka alebo odkazu) nezabudnite stránku zverejniť, aby sa zmeny prejavili aj na verejnej časti vašej webovej stránky.
 18. Tento návod vás stručne prevedie s vytvorením a nastavením Node.js na virtuálnom serveri (VPS) v prostredí ISPConfig. Vyžadujú sa základné znalosti prostredia Linux a SHELL (SSH). ISPconfig Najprv si vytvorte web v ISPConfig. Hore v menu kliknite na Sites, následne napravo v sekcii Websites kliknite na Websites a potom na Add new website: Na karte Domain do políčka Domain zadajte svoju doménu. Napr. exotest.sk: Na karte Options označte Enable PROXY Protocol a do políčka Apache Directives vložte tieto príkazy: ProxyPreserveHost On ProxyPass / http://127.0.0.1:8000/ RemoteIPHeader X-Forwarded-For RemoteIPInternalProxy 127.0.0.0/8 Kliknite dole na Save. SHELL Teraz sa prihláste na server pomocou SSH na server a do príkazového riadku zadajte: a2enmod remoteip systemctl restart apache2 a následne nano /etc/systemd/system/node-server@.service Otvorí sa editor a do neho skopírujte túto sekvenciu: [Unit] Description=NODEJS server service After=network.target [Service] Type=simple ExecStart=/usr/bin/npm start --prefix /var/www/%i/web StandardOutput=syslog [Install] WantedBy=multi-user.target Uložte to (CTRL+X, potom stlačte ešte Y (Yes) pre potvrdenie) Po pridaní záznamu hore, spustite ešte tento príkaz: systemctl daemon-reload Inštalácia Node.js Spustite tieto príkazy curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.3/install.sh | bash source /root/.bashrc a potom ešte nvm list-remote tento príkaz vypíše zoznam verzií, tak napríklad môžete si nainštalovať verziu 21.6.2 nvm install v21.6.2 A nakoniec ešte treba nastaviť symlink: ln -s "$(which node)" /usr/bin/node ln -s "$(which npm)" /usr/bin/npm Týmto je Node.js nainštalovaný na virtuálnom serveri. Následne do webového adresára pridajte súbor package.json s obsahom: { "scripts": { "start": "node index.js" } } a index.js s obsahom: var http = require('http'); http.createServer(function (req, res) { res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); res.end('It\'s working\n'); }).listen(8000, '127.0.0.1'); Do príkazového riadku napíšte ešte: systemctl start node-server@<nazov-domeny.tld> ... a ak všetko ste spravili správne, tak po navštívení lokality by ste mali vidieť It's working.
 19. 1. februára 2024 bol Exoweb aktualizovaný na verziu 10.137.0, táto verzia priniesla nasledujúce zmeny a vylepšenia: Všeobecné nastavenia Emaily Emailové adresy Obchodu a Stretnutí teraz používajú pole pre odpoveď (reply-to field), nie adresu odosielateľa, aby spĺňali požiadavky doručovania emailov na servery Google a Yahoo. Webová stránka Pokročilý formulár V Pokročilom formulári (Advanced form), ktorý nájdete medzi Formulármi, bola opravená chyba, ktorá zobrazovala chybové hlásenie, ak bola v nastaveniach vypnutá možnosť "Zobraziť z poľa adresy". Stretnutia Stav služby Ak si v aplikácii Stretnutia nastavujete Stav služby, teraz máte možnosť ju jednoducho zapnúť alebo vypnúť, podľa toho, či službu aktuálne ponúkate alebo nie, bez toho, aby ste museli službu zmazať, ak ju aktuálne ponúkať nechcete. Obchod Pridaná mena V nastaveniach Obchodu medzi peňažnými menami pribudla bangladéšska taka, to pre prípad, keby ste potrebovali obchodovať v tejto mene. Ak ešte nemáte Exoweb, môžete si objednávku vytvoriť na tejto stránke.
 20. Ak patríte medzi hromadných odosielateľov emailov (tým sa myslí, že ak denne odosielate viac ako 5000 správ) servery Google a Yahoo! budú od februára 2024 vyžadovať, aby ste vo svojich DNS záznamoch mali aj DMARC záznam. Čo to je DMARC záznam, ako funguje a k čomu slúži, si môžete prečítať v našom návode Ako si nastaviť DMARC záznam pre svoju doménu. V návode nájdete aj odkazy na stránky, pomocou ktorých si DMARC záznam môžete vygenerovať (môžete použiť aj náš generátor), pričom sa predpokladá, že v DNS záznamoch už máte aktívny SPF a DKIM záznam(y) - ktoré sú pre funkčnosť DMARC záznamu potrebné. Ak DMARC záznam nebudete mať v DNS záznamoch dostupný, servery Google a Yahoo! vašu hromadnú poštu budú odmietať (v lepšom prípade ich označia za spam) Ďalšou dôležitou podmienkou je, aby ste vo svojich emailových správach určených adresátom, mali možnosť odhlásenia odberu emailov. Toto by vám mala zabezpečiť aplikácia na odosielanie emailov. Tieto úkony zabezpečia, aby vaše hromadné emaily boli spoľahlivo doručované na servery Google a Yahoo!, ak neodosielate emaily hromadne, tieto podmienky sa vás netýkajú, ale nič nepokazíte ak si DMARC záznam do svojich DNS záznamov pridáte.
 21. Na technickej podpore niekedy riešime aj také problémy, že sa zákazníkom zle zobrazujú ich webové stránky. Nehľadiac na fakt, že za zlým zobrazením webovej stránky môže byť množstvo rozličných dôvodov, pomerne častý dôvod býva nevyčistená vyrovnávajúca pamäť (cache) prehliadača, ktorá môže ovplyvňovať načítavanie nových dát webovej stránky, čo má za následok toho, že stránka vyzerá inak, ako by ste v ten moment očakávali alebo prvky na nej nefungujú ako by mali. Vyrovnávajúca pamäť (cache) prehliadača je veľmi užitočná, môže urýchliť načítavanie stránok, kedy pri každej návšteve nie je nutné, aby si váš prehliadač načítaval všetky súbory webovej stránky znovu a znovu - čo síce v dobe rýchlych internetových pripojení nie je nejako zvlášť podstatné a potrebné, ale vďaka cache šetríte dáta (ak máte obmedzené mobilné pripojenie) a navyše si webové stránky pamätajú vaše preferencie a nastavenia, takže nemusíte pri každej návšteve si možnosti na stránke nastavovať nanovo a pod. Nevýhoda vyrovnávajúce pamäte (cache) sa začne prejavovať vtedy, ak aktívnej pracujete na svojej novej webovej stránke a zmeny, ktoré vykonáte, sa "akosi" nechcú prejaviť alebo niečo pri nastavovaní webu nefunguje tak, ako by malo, či dokonca, niečo sa zle na stránke zobrazuje. Všetky tieto zvláštnosti môžu nastať z dôvodu, že váš prehliadač si pamätá nastavenia zo svojej vyrovnávajúcej pamäte. Tento problém môžete odstrániť stlačením klávesy F5, ktorá obnoví vyrovnávajúcu pamäť (cache) prehliadača alebo ešte efektívnejšie je stlačiť CTRL+F5 (aj niekoľkokrát za sebou). Podobný problém s cache sa vyskytuje aj pri zmene DNS záznamov, kedy je niekedy vhodné vyskúšať možnosti, ktoré poskytujú F5 resp. CTRL+F5, viac si môžete prečítať v našom návode Po zmene DNS záznamov sa stále zobrazuje web z pôvodnej lokality. V prípade vyrovnávajúcej pamäte prehliadača je však dobré z času na čas si pamäť vyčistiť aj keď všetko funguje dobre. Ako surfujete po internete a "zbierate" dáta zo všetkých navštívených webových stránok, tak sa vyrovnávajúca pamäť postupne zapĺňa a časom môže dosiahnuť stovky megabajtov, nezriedka aj celé gigabajty. Tieto webové súbory viac menej zbytočne zaberajú miesto, najmä v prípade, ak určité stránky navštevujete pomenej alebo keď sa ich obsah dynamicky mení, tak načítané súbory v pamäti už ani potrebujete. Zároveň vyčistenie vyrovnávajúcej pamäte (cache) prehliadačov často rieši problémy so zlým zobrazením webových stránok, takže ak potrebujete niečo testovať na webe, je vhodné si cache zakaždým vyčistiť. Webové prehliadače v počítačoch Chrome Ak používate prehliadač Chrome, napravo hore kliknite na tri bodky a potom z menu si nižšie vyberte možnosť Vymazať dáta prehliadania (alebo v Chrome stlačte rovno CTRL+SHIFT+DEL): Otvorí sa okno a na karte Základné odporúčame na riadku Obdobie vybrať Celé obdobie a nižšie označiť by malo stačiť Obrázky a súbory vo vyrovnávajúcej pamäti. Kliknite na Vymazať dáta. Po vymazaní dát, už by sa webová stránka mala zobrazovať bez problémov a chýb, ak by to nepomohlo, odporúčame proces zopakovať s tým, že si označíte aj Súbory cookie a ďalšie dáta webov a opäť kliknete na Vymazať dáta. Počítajte s tým, že tento úkon vás odhlási zo všetkých lokalít, navyše budete musieť na každej stránke znovu označiť súhlas s cookie. Pre spoľahlivé vyčistenie vyrovnávajúcej pamäte (cache) však odporúčame označiť obe možnosti. Na karte Rozšírené máte viac možností, ale pre daný účel stačí mazať dáta cez kartu Základné. Firefox V prehliadači Firefox kliknite hore napravo na hamburgerové menu a následne na položku História: Následne kliknite na položku Vymazať nedávno históriu...: Otvorí sa okno, na riadku Obdobie, za ktoré vymazať údaje: vyberte všetko a nižšie odporúčame označiť aspoň možnosti Vyrovnávajúca pamäť, Nastavenia stránok a môžete označiť aj Stránky v režime offline a kliknite na Vymazať teraz.Ak by sa problematické zobrazovanie stránok nevyriešilo, odporúčame označiť ešte položku Cookies (toto vás odhlási zo všetkých lokalít), čo zabezpečí zobrazenie stránok do predvoleného režimu (takže na každej stránke budete musieť opäť odsúhlasiť cookies). Edge V prehliadači Edge kliknite hore napravo na tri vodorovné bodky a v menu následne kliknite na položku História (alebo rovno stlačte CTRL+H): Otvorí sa ďalšia položka v menu (jej načítanie môže chvíľu trvať, ak máte v histórii veľmi veľa položiek), kde hore kliknite na ikonu Koša: Následne sa otvorí nové okno, kde v možnosti Časový rozsah odporúčame vybrať Za celý čas a nižšie si označte minimálne možnosť Obrázky a súbory vo vyrovnávajúcej pamäti a kliknite na Vymazať teraz. Ak by sa problém so zobrazením webových stránok nevyriešil dostatočne uspokojivo, tak označte ešte aj Súbory cookie a iné údaje lokality, čo by malo spoľahlivo vymazať všetky problematické dáta, budete sa však musieť na všetky lokality, ktoré navštevujete, znovu prihlásiť. Ostatné možnosti nie je potrebné označiť. Safari V prehliadači Safari kliknite hore v menu na položku História a následne dole na Vyčistiť históriu: Vyskočí okno, kde veľa možností na výber nemáte, môžete si len nastaviť časové obdobie, za ktoré chcete históriu vymazať. Ak chcete úplne vyčistiť vyrovnávajúcu pamäť Safari, vyberte celú históriu a kliknite na Vyčistiť históriu. Pre viac informácií odporúčame kliknúť vľavo na otáznik. Android Prehliadače v Androide Každý prehliadač, ktorý máte nainštalovaný v Androide, má svoj spôsob ako vymazať dáta vo vyrovnávajúcej pamäti, v tomto všeobecnom návode si ukážeme, ako si vyčistiť cache cez systémové nastavenia. Vo svojom Androide kliknite na Nastavenia, v menu si nájdite položku Aplikácie a kliknite na Spravovať aplikácie. Do vyhľadávacieho poľa napíšte napr. Chrome, resp. píšte dovtedy, pokým sa Chrome v ponuke neobjaví a keď sa objaví, kliknite na jeho ikonu a otvorí sa ponuka. V ponuke kliknite na Úložisko (na obrázku hneď pod logom): Uvidíte informácie o využití úložiska (všimnite si položku Vyrovnávacia pamäť, v ktorej je 398 MB dát), úplne dole kliknite na Vymazať dáta: Vyskočí ponuka, odporúčame kliknúť na Vymazať vyrovnávajúcu pamäť: Opäť vyskočí okno, kliknite na OK: Teraz si všimnite, že Vyrovnávajúca pamäť obsahuje 0 MB dát, čo by malo stačiť k tomu, aby sa problematické stránky zobrazovali už v poriadku. Ak by však bol stále problém, kliknite opäť dole na Spravovať úložisko... ...a buď sa hneď otvorí okno ako na obrázku dole a ak nie, tak sa otvorí menšie okno s ponukou, kde kliknite na možnosť Spravovať úložisko. Tu môžete vymazať ostatné dáta, odporúčame hneď prvú možnosť, kliknutím na Uvoľniť miesto, ak si prajete zmazať aj cookies, kliknite na Spravovať, kde si môžete odstrániť jednotlivé cookies alebo aj všetky vymazať. Obdobný postup mazania dát cez nastavenia platí pre všetky prehliadače, ak by ste potrebovali postup priamo v Chrome, pokračujte v čítaní... Chrome V prehliadači Chrome vo vašom Androide kliknite hore napravo na tri bodky, vysunie sa menu, kde kliknite na tretiu položku História: Zobrazí sa zoznam vami naposledy navštívených stránok, kliknite hore na odkaz Vymazať dáta prehliadania... V ďalšom okne máte možnosť označiť, aké dáta potrebujete zmazať, odporúčame minimálne mať označené Obrázky a súbory vo vyrovnávajúcej pamäti. Kliknite dole na Vymazať dáta, v prípade, ak by ste potrebovali zmazať všetky dáta z webových stránok, odporúčame označiť aj Súbory cookie a dáta webov. Po tomto vymazaní však sa budete musieť nanovo prihlásiť na webové stránky, ktoré navštevujete. Podobne si môžete zmazať dáta aj v iných prehliadačoch. Mazanie dát týmto spôsobom odporúčame realizovať raz za čas (zhruba 2-3x do mesiaca), aby ste si zo svojho prehliadača odstránili nepotrebné dáta, ktoré len zaberajú miesto, prípade môžu spôsobovať problémy so zobrazovaním webových stránok.
 22. 23. januára 2024 bol Exoweb aktualizovaný na verziu 10.136.0, táto verzia priniesla nasledujúcu zmenu a vylepšenie: Multijazyčné stránky V prípade ak máte balík Biznis Web alebo Max Web, tak pridávanie alebo úprava jazykov v Editore je o niečo jednoduchšia a prehľadnejšia. Užitočným vylepšením je, že ak by ste potrebovali zmeniť predvolený (default) jazyk, už nie je potrebné kvôli tomu resetovať stránku, predvolený jazyk si môžete v editore zmeniť (platí podmienka, že predvoleným jazykom nesmie byť jazyk, ktorý ste si už pridali do editora) na hocijaký iný. Viac informácií nájdete v návode Vytvorenie multijazyčnej stránky v Exowebe.
 23. Microsoft Outlook alebo len Outlook, je populárna služba na správu emailových správ, ktoré u nás na Slovensku používajú tisíce klientov. Na jeseň 2023 Microsoft oznámil vydanie novej verzie, ktorú si prostredníctvom Microsoft Store môžete nainštalovať a používať. Táto nová verzia zároveň nahrádza aplikáciu Pošta, ktorú ste donedávna mohli vo svojich počítačoch používať, čo v praxi znamená, že po spustení aplikácie Pošta sa do svojho emailu už nedostanete, bez toho, aby ste si nenainštalovali najnovšiu verziu Outlook (údajne sa však k predchádzajúcej verzii dá vrátiť). Ak s tým problém nemáte, ani s ničím iným, môžete si aplikáciu Pošta nahradiť Outlookom. Spozornieť by ste ale mali v prípade, ak sa zaujímate o svoje súkromie. Podľa informácií zverejnených na portáli xda-developers.com, nový Outlook sa až príliš veľmi zaujíma o vaše súkromné údaje a pre reklamné účely vaše údaje odosiela až takmer 800 externým partnerom. O tejto skutočnosti však budete viac-menej informovaní pred prvý spustením Outlooku, kde sa objaví informačné okno, ktoré informácie sa budú zdieľať a komu posielať, ale že to bude až 800 subjektov, je na zamyslenie, kam všade sa vaše súkromné údaje budú odosielať. Čo je ešte horšie, ak si do Outlooku pridáte iné konto (tretej strany), napr. Gmail, Microsoft získava prístup k údajom aj v tejto službe (vrátane prihlasovacích údajov!), čo je ďalší veľký zásah do súkromia. Tieto údaje budú najskôr obsahovať informácie o vašom zariadení, eventuálne aj polohe, môžu dokonca zbierať aj informácie o skenovaných položkách a na základe týchto údajov vám budú ponúkať personalizované reklamy. Hoci Microsoft o tejto skutočnosti informuje a samotným užívateľom dáva na výber, čo sa týka nastavenia a zobrazovania reklám, v podstate ide o to, že prostredníctvom Outlooku môže sledovať vaše aktivity a preferencie, čo nie každému môže byť po vôli. Ak vám táto skutočnosť nie je po vôli, neodporúčame Outlook používať. K Outlooku odporúčame používať alternatívny klient Thunderbird, ktorý je tiež v slovenčine a hlavne zadarmo a čo je ešte dôležitejšie, naši zákazníci v EXO Hosting výrazne menej riešia problémov s Thunderbirdom ako s Outlookom. Ako si môžete nastaviť emailové konto v Thunderbirde, si môžete prečítať v tomto návode.
 24. Vytvorenie emailového konta v Mail aplikácii iPhone je pomerne jednoduché, potrebujete mať len plne funkčnú emailovú schránku, do ktorej sa viete prihlásiť pomocou RondCube Webmail. Vo svojom iPhone kliknite na ikonu Mail (najskôr bude rovnaká ako tá modrá naľavo v našom príklade): Po kliknutí na ikonu Mail sa otvorí ponuka služieb, nás zaujíma úplne tá dole, takže kliknite na položku Iné: Otvorí sa formulár, ktorý bude vyžadovať zadať niekoľko údajov: Meno: sem zadajte meno, pod ktorým chcete vystupovať v emailovej komunikácii. Email: sem zadajte názov vašej emailovej schránky, ktorú máte u nás vytvorenú a chcete ju používať na komunikáciu Heslo: sem zadajte prihlasovacie heslo ku schránke, ktorým sa viete prihlásiť na RoundCube Webmail. Ak sa neviete do schránky prihlásiť a nepamätáte si jej heslo, môžete si vygenerovať nové heslo v Control Paneli. Popis: zvoľte si stručný popis, ktorým si označíte schránku pre ľahšiu orientáciu. Môže to byť aj jej názov. Po zadaní všetkých potrebných údajov kliknite na Ďalej. Tip: V prípade ak by sa po kliknutí na Ďalej nič nedialo a formulár sa odmietal pohnúť ďalej, napriek tomu, že heslo zadávate správne, skúste do položky Meno zapísať samotnú emailovú adresu. Po kliknutí na Ďalej, máte možnosť si vybrať protokol IMAP (aplikácia sa bude pripájať na servery EXO Hosting a poštu si synchronizovať so serverom) alebo POP (pošta sa bude sťahovať z našich serverov do vášho iPhone). Protokol IMAP / POP si vyberte podľa vlastného uváženia. V tejto sekcii formulára sú dôležité položky Host: Server prichádzajúcej pošty, na riadok Host zadajte: mail.exohosting.com Server odchádzajúcej pošty, na riadok Host zadajte: smtp.exohosting.com Heslá si zadajte rovnaké, aké ste zadávali pri schránke. Po zadaní všetkých potrebných údajov kliknite na Ďalej, aplikácia Mail by si mala automaticky prevziať nastavenia zo serverov, vrátane portov a zabezpečenia. Ak všetko správne zbehne, na ďalšej strane si vyberte, ktorú konkrétnu službu chcete v danej aplikácii používať, najskôr to bude Email, prípadne si aj Poznámky môžete vybrať. Kliknite na Uložiť. Po kliknutí na Uložiť si môžete v aplikácii hneď otestovať, či aplikácia prijíma alebo odosiela emaily.
 25. V posledných dvoch týždňoch sa rozmnožili problémy s doručovaním emailov na naše servery, prakticky všetky problémy majú rovnaký pôvod - v serveroch Microsoft Outlook, konkrétne problém majú služby Outlook 365, Hotmail, prípadne domény hostované na serveroch Outlook. Či sa vás tento problém týka, zistíte až vtedy, keď od svojich obchodných partnerov dostanete informáciu (najskôr telefonicky), že sa vám nedá odoslať email. Email sa vám (od nich) v skutočnosti dá odoslať, ale vráti sa odosielateľom, najskôr s takýmto podobným hlásením na konci emailu: relay27s61.dnsserver.eu uviedol túto chybu: Decision Engine classified the mail item was rejected because of IP Block (from outbound normal IP pools) -> 550 rejected because 40.107.241.135 is in a black list at bl.spamcop.net; Blocked - see https://www.spamcop.net/bl.shtml?40.107.241.135 IP adresa sa môže mierne na konci líšiť, podstatné je, že všetky IP adresy s týmto problémom začínajú oktetom 40. Viac informácií o danom probléme si môžete prečítať na tejto stránke. Čo to znamená? Microsoft zhruba od začiatku roka zápasí s problémami so spamom a známa služba SpamCop, ktorej blacklisty využívame aj my, sa rozhodli viac netolerovať spamy zo serverov Microsoftu a začali blokovať ich IP adresy. Že ide o celosvetový problém, môžete vidieť vo výsledkoch vyhľadávania Google. Problém sa prejavuje tak, že každý klient (resp. doména), ktorý využíva na správu emailov servery Outlook a cez Outlook (servery) aj odosiela, jeho emaily sú zablokované. Problém, že niečo nie je v poriadku, sme si všimli v priebehu minulého týždňa, keď sme zaznamenali zvýšené množstvo spamu prichádzajúcich z dočasných Outlook účtov. Čo sa dá robiť? V prvom rade treba zdôrazniť, že daný problém sa týka len klientov, ktorí na správu emailov využívajú službu Outlook. Keďže naše servery používajú blacklisty aj od služby SpamCop, emaily odoslané z Outlookov sú blokované. Keďže ale toto blokovanie má neblahý vplyv na vzájomnú komunikáciu, dočasne sme IP adresy, ktoré používajú servery Outlook, povolili, aby sa vám emaily od klientov Outlook mohli doručovať. Toto povolenie bude predbežne fungovať zhruba do konca tohto týždňa, dovtedy sa môže stať, že namiesto normálnej pošty dostanete pár spamov navyše, veríme však, že dovtedy Microsoft svoj problém vyrieši (stav budeme analyzovať koncom tohto týždňa alebo začiatkom ďalšieho). Ak si prajete zabezpečiť komunikáciu zo serverov Outlook za každú cenu, bez ohľadu na to, aké zmeny učiníme na našich serveroch, môžete si v Control Paneli na svoj Whitelist pridať IP adresy Outlooku. Ako na to, pokračujte pomocou nášho návodu Blacklist a Whitelist, kde v časti Whitelist, konkrétne v sekcii Chcem povoliť IP adresu / rozsah IP adries (musíte si ju označiť) si pridáte tento IP rozsah: 40.112.0.0/16 40.120.0.0/16 40.124.0.0/16 40.125.0.0/16 40.74.0.0/16 40.76.0.0/16 40.80.0.0/16 40.96.0.0/16 Po zadaní rozsahov IP adries kliknite dole na stránke na Zmeniť a zmena sa prejaví do 15 minút. Následne by ste už mali prijímať poštu z Outlook serverov bez obmedzení.
 26. 8. januára 2024 bol Exoweb aktualizovaný na verziu 10.135.0, táto verzia prináša nasledujúce zmeny a vylepšenia: Možnosť nastaviť si zaoblenie rohov na obrázkoch Každý nahratý obrázok si môžete dodatočne upraviť, teraz pribudla možnosť si zaobliť rohy na obrázkoch, ako v príklade nižšie: Viac možností práce s obrázkami pozrite v návodoch Galéria a prezentácia obrázkov (sekcia) Spravovanie obrázkov v Exowebe Úprava obrázkov v Exowebe pomocou aplikácie Photo Editor SDK Viac typov písma v Editore Pri úprave predvoleného dizajnu stránky si môžete teraz vybrať z viac druhov predvoleného písma. V Editore kliknite v menu na Dizajn a následne na Písma: Následne si z ponuky môžete vybrať písma, aké sa vám páčia: Nové písma: Hind Vidaloka DM Serif Display Libre Baskerville Abril Fatface Amiri Viac informácií o nastavení dizajnu nájdete v návode Úprava dizajnu (farieb a písma) v Exowebe. Vylepšená pokladňa v Obchode V pokladni v Obchode máte teraz viac možností si nastaviť zobrazenie Obchodných podmienok a Zásady ochrany osobných údajov - tieto možnosti je možné si teraz nastaviť separátne. Všetky podstatné informácie nájdete v návode Nastavenie pokladne v Obchode.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...